Sökning: "Mikaela Öberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Mikaela Öberg.

 1. 1. The importance of finding a clear definition of innovation

  L3-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Mikaela Öberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Smoothers och icke-smoothers : en kartläggning och probleminventering av income smoothing hos svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Mikaela Öberg; Anneli Stenberg; [2017]
  Nyckelord :Income smoothing; kreativ redovisning; smoothers; icke-smoothers;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. A Study of the Implementation, Maintenance and Continual Improvement of an Information Security Management System

  Master-uppsats, KTH/Hållbarhet och industriell dynamik

  Författare :MIKAELA ÖBERG; [2016]
  Nyckelord :information security management system; cloud computing; awareness; tools;

  Sammanfattning : The high adoption rate of cloud computing technology is changing the strategic, operational and functional aspects of businesses. Though, as cloud computing is seeing massive global investment, the vast concentration of resources and information argues for new sources of vulnerabilities and challenges for the cloud computing adopters. LÄS MER

 4. 4. Case studies as literature

  L3-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Mikaela Öberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Komponentansatsen : i nationell och internationell redovisning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Nathalie Öberg; Mikaela Ljungviken; [2014]
  Nyckelord :komponentansatsen; komponentavskrivning; K3; IFRS; IFRS for SMEs; FRS 102; FRF for SMEs; US GAAP; component depreciation; K3; IFRS; IFRS for SMEs; FRS 102; FRF for SMEs; US GAAP;

  Sammanfattning : Samhället står ständigt inför utveckling, en effekt av det är att redovisningen går mot att bli mer global. Som följd av att internationell redovisning står inför utveckling har en vilja att förändra redovisningen nationellt utvecklats. LÄS MER