Sökning: "Mikaela Bååt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mikaela Bååt.

 1. 1. Innovation and Performance of Companies with a Legacy of Risk Capital Funding: A Swedish Perspective

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Mikaela Bååt; Ingrid Andelid Hjort; [2018-08-01]
  Nyckelord :Innovation; risk capital; venture capital; private equity; stock price; profitability; business performance; R D spending; Sweden;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 2. 2. Flexibla inköp – hur arbetar inköpsfunktionen för att hantera en varierande efterfrågan?- En studie om företag inom kundordertillverkning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mikaela Bååt; Lisa Sahlin; [2016-06-29]
  Nyckelord :Inköp; Inköpsflexiblitet; Kundordertillverkning; Informationsdelning; Leverantörsrelationer;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar bygga vidare på forskning kring inköp i relation till flexibilitet och genomett nytt perspektiv, med fokus på kundordertillverkning, öka förståelsen för hurinköpsflexibilitet kan uppnås. Syftet är att undersöka hur företag arbetar med flexibla inköpför att tillgodose en varierande efterfrågan vid kundordertillverkning. LÄS MER