Sökning: "Mikaela Bjure Mannshausen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mikaela Bjure Mannshausen.

  1. 1. Searching for Internal Legitimacy in Climate Risk Management - A Case Study of Commensuration in A Swedish MNC

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Mikaela Bjure Mannshausen; Johanna Sjöström; [2020-06-22]
    Nyckelord :Climate risk; Risk management; Quantification; Disclosure; Legitimacy; Investors and Communication;

    Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER