Sökning: "Mikaela Engdahl"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mikaela Engdahl.

 1. 1. Att leva med förlamning : Faktorer som påverkar livskvaliteten ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Nancy Engdahl; Mikaela Eliasson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det finns flera olika tillstånd som kan bidra till en tillfällig eller kronisk förlamning. Sjukdomar som ofta förknippas med förlamning i extremiteter är traumatiska hjärnskador, stroke och ryggmärgsskador. LÄS MER

 2. 2. Skattning av biverkningar : Sjuksköterske- och patientuppfattning om behandlingsrelaterade biverkningar vid stamcellstransplantation.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Fredrik Nilsson; Mikaela Engdahl; [2011]
  Nyckelord :Stem Cell Transplantation; side effect; myeloma; lymphoma; nurse assessment.; Stamcellstransplantation; biverkningar; myelom; lymfom; sjuksköterkeskattning.;

  Sammanfattning : A possible treatment for patients with lymphoma and myeloma is stem cell transplantation (SCT). SCT is preceded with cytostatic treatment. There are several side effects related to this treatment, for example fatigue, nausea, constipation/diarrhoea, pain, mucositis and loss of appetite. LÄS MER