Sökning: "Mikaela Forsgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mikaela Forsgren.

  1. 1. Närproducerat - ett begrepp i den redan komplexa grytan : En kvalitativ studie om åtta kommuners uppfattning gällande definition av begreppet närproducerat

    M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

    Författare :Lisa Eriksson; Mikaela Forsgren; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund: Idag finns ett ökat allmänt intresse för närproducerat, både hos konsumenter och hos kommuner. Någon rikstäckande definition på begreppet finns däremot inte. Istället förknippas närproducerat ofta med andra närliggande begrepp såsom lokalproducerat, regionalt och småskalig odling. LÄS MER