Sökning: "Mikaela Gernandt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mikaela Gernandt.

 1. 1. How to close the circle - The role of social capital in a circular economy - A case study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Fredrika Germundsson; Mikaela Gernandt; [2019-07-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this case studyistoinvestigatehowacompanyutilizessocialcapitalinorder to closeloopsinitscirculareconomy.Thecirculareconomymodelhasinrecentyearsgained popularity mainly due to the rising concern surrounding the environment. LÄS MER

 2. 2. Inkongruent marknadsföring med kända personer - hur påverkas vi ?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnéa Lindsten; Mikaela Gernandt; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER