Sökning: "Mikaela Haglund"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Mikaela Haglund.

 1. 1. "I samarbete med..." : Ett experiment om tillit och trovärdighet till influencers

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Mikaela Haglund; [2020]
  Nyckelord :Trust; credibility; influencers; recommendations; experiment; Tillit; trovärdighet; influencers; rekommendationer; experiment;

  Sammanfattning : Samhällets digitalisering har inte bara ändrat på sättet som konsumenter söker information om produkter och tjänster. Nu ser vi även hur företag följer trender och anpassar sig för att nå konsumenterna där de befinner sig. LÄS MER

 2. 2. #Blessed : Strävan efter en livsstil

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Hanna Skogli Andersson; Mikaela Haglund; [2019]
  Nyckelord :Livsstil; influencer; stereotyper; instagram;

  Sammanfattning : Vi har i denna uppsats valt att analysera vilken slags livsstil som förmedlas i reklam på den sociala medie-applikationen Instagram. Frågeställningen vi har valt är följande: - Vilken slags livsstil förmedlar unga svenska Influencers i åldern 19-30 med inriktning mode och livsstil genom bilder när de gör reklam på Instagram? Vi har valt denna frågeställning då vi, genom att surfa runt på sociala medier, märkt av likheter och skillnader mellan olika reklaminlägg och vill ta reda på om det finns oskrivna regler på vad som bör finnas med och visas upp i en reklambild på Instagram. LÄS MER

 3. 3. "Cheferna har liksom en öppen-dörr-policy" : En kvalitativ studie om upplevd stress hos boendestödjare och chefer på ett lågtröskelboende

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mikaela Haglund; [2018]
  Nyckelord :Stress; krav; kontroll; stöd; boendestödjare; chefer; lågtröskelboende;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att kartlägga självupplevd stress hos boendestödjare och chefer, samt att undersöka i vilken mån självupplevd stress skiljer sig åt hos arbetstagarna med avseende på befattning. Följande frågeställningar har använts för att besvara nämnda syfte: I vilken utsträckning upplever boendestödjare och chefer sig stressade i arbetet? Vilka skillnader finns det mellan yrkesgrupperna boendestödjare och chefer med avseende på arbetsrelaterad stress? För att undersöka detta genomfördes fyra semistrukturerade intervjuer med boendestödjare och fyra med chefer, där samtliga intervjupersoner arbetar på ett och samma lågtröskelboende. LÄS MER

 4. 4. "Vi är så glada och tacksamma att Fredagspodden sponsras av..." : En analys av dold marknadskommunikation i Fredagspodden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Mikaela Haglund; Anna Nilsson; [2016]
  Nyckelord :podcast; sponsor; Fredagspodden; stealth marketing; media ethics; native advertising; podd; sponsor; Fredagspodden; dold marknadsföring; medieetik; native advertising;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar podden Fredagspodden och dess sponsorer genom att göra en kvalitativ textanalys utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. I uppsatsen undersöks huruvida det går att utläsa vilket innehåll som är sponsrat i podden. LÄS MER