Sökning: "Mikaela Iveros"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mikaela Iveros.

  1. 1. Amning av prematurfödda barn : En interventionsstudie om mammors tillit och vårdpersonals attityder

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Gabriella Kempe; Mikaela Iveros; [2015]
    Nyckelord :Breastfeeding; preterm; self-efficacy; attitudes; amning prematurfödd tillit attityder;

    Sammanfattning : Background: Breastfeeding frequency decrease in Sweden and infants born preterm is a particularly vulnerable group to not be breastfed according to current recommendations. Mothers of preterm infants have an extra need of support from the health care system. Mothers' self-efficacy in breastfeeding affects the outcome of breastfeeding. LÄS MER