Sökning: "Mikaela Jonsdotter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mikaela Jonsdotter.

  1. 1. Skapandet av ”den andre” En kvalitativ undersökning av hur muslimer framställs i det offentliga rummet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

    Författare :Mikaela Jonsdotter; [2013-08-06]
    Nyckelord :Muslim; constructing the other ; stereotype; Sweden; Rosengård; Omar Mustafa; Gun Holmertz;

    Sammanfattning : This essay aims to determine how Muslims are produced in the public domain in Swedishcontemporary time. My study is based on three different materials; Hot mot demokrati ochvärdegrund – en lägesbild från Malmö investigating Islamist radicalism and extremism inRosengård, articles on Omar Mustafa and his resignation from the Social Democratic Partyand Gun Holmertz article Islamismen får allt större fäste i Hjällbo and the following debate. LÄS MER