Sökning: "Mikaela Knutson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mikaela Knutson.

 1. 1. Reshaping the Man in the Mirror: The effects of challenging stereotypical male portrayals in advertising

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Mikaela Knutson; Matilda Waldner; [2017]
  Nyckelord :norm-breaking ads; gender role stereotypes; menvertising; femvertising; firm-level effects;

  Sammanfattning : Norm-breaking gender portrayals in advertising is a relatively new phenomenon. So far, researchers have mainly focused on the implications of ads that challenge female gender role and body stereotypes; a concept known as femvertising, that has been shown to have positive effects on both brands and consumers. LÄS MER

 2. 2. Tropiska cykloner och hur de påverkas av framtida klimatförändringar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Mikaela Brink Dahlström; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Varje år bildas upp emot 90 tropiska cykloner över de tropiska världshaven (Emanuel, 2013). Flera av dessa når landområden och kan orsaka förödande skador vilket gör cyklonerna till ett av världens mest fruktade väderfenomen. LÄS MER