Sökning: "Mikaela Ledin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mikaela Ledin.

  1. 1. Utformning av offentliga rum : Sambandet mellan människan och den fysiska utformningen av offentliga torg

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

    Författare :Clara Sjöberg; Mikaela Ledin; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER