Sökning: "Mikaela Måwe"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mikaela Måwe.

 1. 1. Vin & Sprit – Konsekvenser av försäljningen till Pernod Ricard

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mikaela Måwe; Mikael Pettersson; Niklas Malmborg; [2008]
  Nyckelord :Vin Sprit; Absolut Vodka; Pernod Ricard; varumärke och förvärv; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : ESammanfattning Examensarbetets titel: Vin & Sprit – Konsekvenser av försäljningen till Pernod Ricard Seminariedatum: 2008‐06‐04 Ämne/kurs: FEKP01, Examensarbete magisternivå, 15 poäng Författare: Malmborg Niklas, Måwe Mikaela, Pettersson Mikael Handledare: Skärvad Per Hugo Fem nyckelord: Vin & Sprit, Absolut Vodka, Pernod Ricard, varumärke och förvärv Syfte: Syftet med detta examensarbete är att utifrån den teoretiska referensramen, med hjälp av en konstruerad analysmodell identifiera positiva respektive negativa konsekvenser för V&S efter försäljningen till Pernod Ricard. Metod: Författarna använder en abduktiv ansats med ett deskriptivt syfte. LÄS MER

 2. 2. Kvinnligt ledarskap inom träindustrin

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jovana Bizic; Mikaela Måwe; Annette Björklöv; [2006]
  Nyckelord :Kvinnligt ledarskap; chefskap; roller; mansdominerade områden; träindustrin; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vårt mål med uppsatsen är att belysa och undersöka två viktiga jämställdhetsfrågor nämligen huruvida träindustrin är så mansdominerad som vi tror och vidare ta reda på om det finns kvinnliga ledare i denna och i sådana fall undersöka hur ett sådant ledarskap ser ut. Undersökningen har kvalitativ karaktär och byggs på en rad utförda intervjuer. LÄS MER