Sökning: "Mikaela Murray"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mikaela Murray.

 1. 1. Jakten på e-handel inom livsmedelsbranschen - en jämförande studie mellan etablerade och nya aktörer

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mikaela Murray; Fanny Jörvall; Natassja Sinik; [2010]
  Nyckelord :E-handel; innovation; strategi; livsmedel; affärsmodell; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Skapa förståelse för varför livsmedelshandelns andel av e-handeln är avsevärt mindre jämfört med andra branscher samt identifiera möjliga aktörer inom livsmedelsbranschen, både etablerade och nystartade, för att sedan klargöra vilka strategier som behövs för att lyckas med e-handel för de olika aktörerna. En kvalitativ studie har gjorts utifrån en abduktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. Aktieägarnas betydelse- En studie av ersättningssystemens utformning i noterade bolag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Nordlander; Mikaela Murray; Linnea Håkansson; Charlotte Eckerbom; [2009]
  Nyckelord :Ägarkoncentration; ägartyp; monetära ersättningssystem; verkställande direktör; agentteori; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur ägarinflytande, i form av ägarkoncentration och ägartyp i ett företag, påverkar det monetära ersättningssystemets utformning till företagets verkställande direktör i svenska noterade bolag. Detta har skett genom en kvantitativ studie, där sekundära källor i form av årsredovisningar har studerats. LÄS MER