Sökning: "Mikaela Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Mikaela Olsson.

 1. 1. Anhörigas erfarenheter av delaktighet när deras närstående lever med kronisk hjärtsvikt : En integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jenny Holmedahl; Mikaela Olsson Fallbäcken; [2023]
  Nyckelord :relatives; experiences; participation; care; heart failure; anhöriga; erfarenheter; delaktighet; vård; omsorg; hjärtsvikt;

  Sammanfattning : Introduktion: Anhöriga vars närstående lever med kronisk hjärtsvikt får inte sällan rollen som informella vård- och omsorgsgivare. Anhöriga beskriver bristande stöd och förståelse från vårdpersonal. Behovet av informell vård och omsorg ökar och det behövs en förbättrad kunskap om hur delaktigheten erfars av anhöriga. LÄS MER

 2. 2. ’Do we need the kids here?’ : Maktrelationer mellan ungdomar och vuxna i Amie Kaufman och Jay Kristoffs Illuminae files-trilogi (2015–2018)

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Mikaela Olsson; [2022]
  Nyckelord :Aetonormativitet; maktrelationer; åldersbaserad makt; mighty child; Amie Kaufman; Jay Kristoff; Illuminae; Gemina; Obsidio;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur åldersbaserad makt skildras i Amie Kaufman och Jay Kristoffs Illuminae files-trilogi (2015–2018). Genom att studera protagonisterna Kady och Hanna söker uppsatsen svar på vad som händer när unga får makt och hur vuxna reagerar på detta. LÄS MER

 3. 3. Flexibla detaljplaner

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Mikaela Olsson; [2021]
  Nyckelord :Flexibla detaljplaner;

  Sammanfattning : Ämnet som behandlas i rapporten är flexibla detaljplaner, vad som urskiljer dem från andradetaljplaner, hur flexibel en detaljplan får vara samt vilka för- och nackdelar flexibladetaljplaner innebär för de som arbetar med, förhåller sig till och omfattas av dem. ... LÄS MER

 4. 4. Utvecklingen av frivillig information i företagsårsredovisningar : En studie om svenska börsnoterade företag verksamma isjukvård- och teknikbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Nicklas Murmester; Mikaela Nyrén Olsson; [2021]
  Nyckelord :Annual reports; Voluntary information; Stakeholder; Årsredovisningar; Frivillig information; Intressenter;

  Sammanfattning : Till följd av ökad medvetenhet hos företagens intressenter förväntas företagoffentliggöra så kallad frivillig information i sina årsredovisningar för atttillfredsställa det ökade informationsbehovet. I bakgrund av detta har syftet medstudien varit att få en bättre inblick i utvecklingen av företags frivilligainformation i sina årsredovisningar. LÄS MER

 5. 5. Att möta sig själv och att bli den Andre : En intersektionell och postkolonial analys av Marissa Meyers Cinder och Scarlet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Mikaela Olsson; [2021]
  Nyckelord :Cyborg; postkolonial teori; den Andre; intersektionalitet; Marissa Meyer; Cinder; Scarlet;

  Sammanfattning : This study examines power structures and oppression in the first two novels of the Lunar Chronicles by Marissa Meyer. Postcolonial theory and concepts as the Other/the other, and mimicry supplemented with an intersectional perspective are applied in the study. LÄS MER