Sökning: "Mikaela Stenberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Mikaela Stenberg.

 1. 1. Ro med mig genom stormen : Hur personer med borderline/emotionell instabil personlighetsstörning upplever omvårdnadsbehovet inom psykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mikaela Stenberg; [2019]
  Nyckelord :Borderline; Tidvattenmodellen; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diagnosen borderline har funnits i snart 100 år men fortfarande finns det brister i omvårdnaden av personer med borderline/emotionell instabil personlighetsstörning. Personer med borderline/emotionell instabil personlighetsstörning upplever att de inte blir tagna på allvar inom vården. LÄS MER

 2. 2. Communicating Environmental Work A case study of challenges related to communicating and integrating Environmental Work in a construction company

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

  Författare :Malin Olofsson; Mikaela Stenberg; [2018]
  Nyckelord :Environment; EnvironmentalWork; knowledge; communication;

  Sammanfattning : The threat about climate changes is one of the most severe environmental issuesmankind has ever had to deal with (Naturvårdsverket, 2018) and it affects everythingand everyone in one way or another. A big villain is the constructionindustry, which 2014 stood for 19 % of the total greenhouse gas emissions in Sweden(Lundgren, 2017). LÄS MER

 3. 3. Smoothers och icke-smoothers : en kartläggning och probleminventering av income smoothing hos svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Mikaela Öberg; Anneli Stenberg; [2017]
  Nyckelord :Income smoothing; kreativ redovisning; smoothers; icke-smoothers;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Buller i staden. Bostadsbyggandets möjligheter med ett bullerregelverk i förändring

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Maja Jansson; Mikaela Stenberg; Axel Sundelius; Elsa Wigren; [2015]
  Nyckelord :buller; ljud; bullerregler; bulleråtgärder; trafikbuller; hälsoeffekter; stadsstrukturer; Göteborg;

  Sammanfattning : .... LÄS MER