Sökning: "Mikaela Thelander"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Mikaela Thelander.

 1. 1. Frukt- och grönsakskonsumtion bland ungdomar i Sverige. Skillnader mellan ungdomar med olika sociodemografisk bakgrund.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Författare :Mikaela Thelander; [2018-06-05]
  Nyckelord :frukt; grönsaker; ungdomar; kostregistrering; enkätfrågor; sociodemografiska faktorer; skolmåltid; fruit; vegetable; adolescents; dietary assessment; sociodemographic factors; school meal;

  Sammanfattning : Title:Fruit and vegetable consumption among adolescents in Sweden. Differences between adolescents with different sociodemographic background. LÄS MER

 2. 2. Effekt av gluten- och mjölkproteinfri kost på gastrointestinala symtom hos barn med autismspektrumtillstånd: En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Mikaela Thelander; Stahlén Isabell; [2017-06-02]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd; gluten; kasein; mjölkprotein; gastrointestinala symtom; Autism spectrum disorders; casein; milk proteins; gastrointestinal symptoms;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Effect of a gluten and milk protein free diet on gastrointestinal symptoms inchildren with Autism Spectrum Disorder: A systematic reviewAuthor: Isabell Stahlén and Mikaela ThelanderSupervisor: Andrea MikkelsenExaminer: Frode SlindeProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: April 5th, 2017Background: Autism spectrum disorders (ASD) is a collective term for neurodevelopmentaldisorders which leads to a reduced or different way of perceive, process and understandinformation. Hypotheses suggest that peptides originated from gluten and casein may have animpact on behaviors typical of ASD, as well as an impact on gastrointestinal (GI) symptomswhich are frequent in children with ASD. LÄS MER

 3. 3. Alignment vid en Partiell Förändring : en studie av lågprissatsningar inom flygbranschen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Mikaela Höglund; Camilla Thelander; [2004]
  Nyckelord :Business and economics; Alignment; överensstämmelse; förändringsprocess; diversifiering; flygbranschen; Ekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Befintlig alignmentteori berör inte de svårigheter som företag möter i att uppnå strategisk alignment, särskilt när de genomgår större förändringar. De förändringar som amerikanska och europeiska fullserviceflygbolag har genomgått genom att introducera lågprisalternativ visar att det har varit svårt att skapa lönsamhet. LÄS MER