Sökning: "Mikaela Tingestedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mikaela Tingestedt.

  1. 1. Utrymning i spårtunnel på upphöjd gångbana : Svaga ljusförhållandens effekt på förflyttningen

    Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

    Författare :Mikaela Tingestedt; Jonas Danielsson; [2017]
    Nyckelord :Evacuation; evacuation trial; tunnel; elevated walkway; low light conditions; movement; person speed; person flow; Utrymning; utrymningsförsök; spårtunnel; upphöjd gångbana; svaga ljusförhållanden; förflyttningshastighet; personflöde; gångformationer;

    Sammanfattning : Evacuation of trains in tunnels is currently taking place in diverse ways. One of the methods implies that passengers leave the train along the railways on elevated walkways. The knowledge about the impact of elevated walkways on the safety level is today very limited. LÄS MER