Sökning: "Mikaela Wahlgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mikaela Wahlgren.

  1. 1. ”Vi känner att vi inte kan garantera säkerheten för barnen på förskolan längre.” : En kvalitativ studie om förskollärares berättelser från Förskoleupproret kring varför vissa områden betraktas som mer stressande än andra på förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

    Författare :Mikaela Wahlgren; Stina Samuelsson; [2019]
    Nyckelord :stress; förskollärare; #pressatläge; förskoleupproret; utvecklingsekologisk teori; den utvidgade didaktiska triangeln;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om förskollärares stress. Detta gjordes genom att analysera förskollärares berättelser från Förskoleupproret #pressatläge om hur förskollärares upplevda stress påverkar deras hälsa och den pedagogiska verksamheten. LÄS MER