Sökning: "Mikaela von Bornstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mikaela von Bornstedt.

  1. 1. Att trona på minnen från fornstora dar – En analys av fideikommissinstitutets roll i det svenska rättssystemet från 1600-talet till idag utifrån ett marxistisk perspektiv

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Mikaela von Bornstedt; [2019-05-21]
    Nyckelord :fideikommiss; fideikommissinstitutet; rättshistoria;

    Sammanfattning : Uppsatsen behandlar fideikommissinstitutets position i det svenska rättssystemet från tiden då det fördes till Sverige från Kontinentaleuropa på 1600-talet till idag. Sverige utmärker sig som det enda landet med bestående fideikommiss. I övriga Europa inleddes och avslutades avvecklingsprocesser mellan slutet av 1700-talet och 1930-talet. LÄS MER