Sökning: "Mikrogravitation"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Mikrogravitation.

 1. 1. Den långvariga rymdvistelsens fysiologiska påverkan på den mänskliga kroppen gällande muskelvolym, muskelstyrka och bendensitet trots fysisk träning som motåtgärd : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sandra Lindh; Johan Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Bendensitet; Fysioterapi; Mikrogravitation; Muskelstyrka; Muskelvolym;

  Sammanfattning : Bakgrund: Som direkt följd av vistelse i mikrogravitation uppstår flertalet fysiologiska förändringar hos rymdfararna. Tidigare studier redovisar reducering av både muskelvolym, muskelstyrka och bendensitet och än idag finns ingen åtgärd som helt lyckats motverka dessa. Fysisk träning ses dock som ett högst relevant alternativ. LÄS MER

 2. 2. Challenges in food system development for deep space missions

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Tor Blomqvist; [2020]
  Nyckelord :space food; deep space; microgravity; Mars; space food systems; bioregenerative food systems; food processing;

  Sammanfattning : With a reinvigoration of space travel, space agencies around the world collaborate to land the first woman and the next man on the moon by 2024, establish a moonbase with a constant human lunar presence by 2028 and bring humans to Mars by 2030. Even though we may have the technology to bring humans to Mars, we do not have the required food systems and the food technology to sustain them. LÄS MER

 3. 3. Mechanical and structural conceptof the ISS microgravity experimentpayload: AtmoFlow

  Master-uppsats, KTH/Rymdteknik

  Författare :Mathias Nicolle; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This Master Thesis report presents the mechanical concept and design of a microgravity fluid science experiment that is planned to be launched to the International Space Station in approximately five years. Named AtmoFlow, this experiment aims to study the complex flow phenomena occurring in different planets’ atmosphere by implementing a scaled-down model of a planet-atmosphere system in microgravity. LÄS MER

 4. 4. Zero Gravity Surgical Workstation (0GSW) Operationsbord för kirurgi i mikrogravitation.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Johan Hägg; [2007]
  Nyckelord : Johan Hägg ; Johan ; Johan Hagg ; Hägg ; Hagg ; 0GSW ; 0 G Surgical Workstation ; Zero Gravity Surgical Workstation ; kirurgi i mikrogravitation ; NASA ; JSC ; LTH ; Faculty of Engineering ; Lunds Tekniska Högskola ; Lund University ; Lund University Hospital ; surgery in space ; space surgery ; 0 G Surgery ; microgravity surgery ; microgravity ; operating table ; surgery ; operation i tyngdlöshet ; operationsbord ; design ; industrial design ; industridesign ; produktdesign ; product design ; Medicine human and vertebrates ; Medicin människa och djur ; Technology of other products; Produktteknik allmän ; Medicine and Health Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis was performed at Architecture and Development Studies at Faculty of Engineering (LTH), Lund University. It is a collaboration with NASA at Johnson Space Center (JSC), Houston and Lund University Hospital with the objective of making an operating table for long term missions like Mars explorations. LÄS MER