Sökning: "Mikrohistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Mikrohistoria.

 1. 1. Ur asken : Petter Mellgren och Philip Gernandt, två namngivna tillverkare av spelmarkeraskar inom den anonyma hantverkstekniken halmintarsia vid sekelskiftet 1700-1800

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Fredrik Brånstad; [2020]
  Nyckelord :Halmintarsia; halmmosaik; halmfaner; halmapplikation; Petter Mellgren; Philip Gernandt; Vittskövle; hantverk; materiella kulturer; mikrohistoria; 1700-tal; 1800-tal;

  Sammanfattning : Min studie fokuserar i första hand på spelmarkeraskar med halmintarsia från sekelskiftet 1700-1800, gjorda av två namngivna tillverkare i Vittskövle men också på halmintarsia som teknik och dess historia. Syftet med studien är att belysa denna något bortglömda men framför allt anonyma teknik genom att studera två tillverkare som hette Petter Mellgren och Philip Gernandt. LÄS MER

 2. 2. Den vandrande djungeldoktorn : En mikrohistorisk textanalys om en missionsläkares människosyn i Belgiska Kongo

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Maddelene Palmaer; [2019]
  Nyckelord :Identitetsskapande; Kolonialism; Kongo; Mikrohistoria; Mission; Människosyn;

  Sammanfattning : Denna studie intresserar sig för den människosyn missionsläkaren Georg Palmær tillskriver såväl sig själv som de kongoleser han mötte under sina perioder i Belgiska Kongo. Genom en kvalitativ textanalys granskas böcker författade av Palmær, samt ett litet brevmaterial. LÄS MER

 3. 3. Ur askan i elden : En mikrohistorisk studie om den lagstridige drängen och samhällets påverkan på dennes liv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Rasmus Carlsson; [2019]
  Nyckelord :1800-talet; Arkiv; Kriminalitet; Fästningsfängelse; Självmord; Mikrohistoria; Hermeneutik; Mentalitetshistoria;

  Sammanfattning : This essay explores the life of Peter Andersson Holmstedt, a farm-labourer from Öland, Sweden, in the early 19th century and why he conclusively chose to end his life. This essay utilises material from archives to fully represent his life as to portray his various choices and deeds, as well as provide an insight into his mentality. LÄS MER

 4. 4. Död som skådespel : En mentalitetshistorisk analys av skenavrättningar som utdömts av Göta hovrätt mellan 1648 och 1653, samt jämförelse med förhållanden i England och Tyskland 

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anton Sannestam; [2019]
  Nyckelord :Skenavrättningar; tortyrmetoder; Sverige; Tyskland; England; tidigmodern tid; rättsystem; mentalitetshistoria; mikrohistoria; barnamord.;

  Sammanfattning : This essay examines cases of faux executions administered by the high court of Göta hovrätt in Sweden during the years of 1648-1653. The faux executions are examined as a form of mental torture, utilized to extract confessions from suspected criminals. LÄS MER

 5. 5. ”Tideräkning” : En mikrohistorisk studie av den f.d. främlingslegionären Sven Bloms tankar, minnen och leverne efter sitt deltagande i det stora kriget.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Carl Olsson; [2019]
  Nyckelord :Sven Blom; Svenska frivilliga; Svenska kolonin i Paris; Svenska Klubben; Svenska societeten; Mikrohistoria; Mentalitetshistoria; Rolf de Maré; Nils Dardel; Thora Dardel; Första världskriget; Mellankrigstiden; Främlingslegionen; Svenska främlingslegionärer; Svenskar i krig; Svenskar i Paris; Minnen efter krig; Dagböcker; Brev.;

  Sammanfattning : This essay examines the final part of the life of former volunteer foreign legionary Sven Blom, and is part of a project which started in 2017 with my first essay: Red Trousers and Watery Mud. : Sven Blom’s Experience of the First World War: a Case-study, which explores the Swedish volunteer Sven Bloms’ experience of the First World War in the French foreign legion. LÄS MER