Sökning: "Mikrointeraktioner"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Mikrointeraktioner.

 1. 1. Supercharge Your Journey : Mikrointeraktioner till er tjänst

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Anette Nordenson; Sofia Nordqvist; [2022]
  Nyckelord :Microinteractions; Design Thinking; Activity-centered design; BEV; Supercharging; Mikrointeraktioner; Design Thinking; Activity-centered design; Elbil; Snabbladdning;

  Sammanfattning : För att klara Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader är transportsektorn en viktig faktor då den svarar för nära en fjärdedel av Europas växthusgasutsläpp. Användningen av energi från förnybara energikällor inom transport har ökat de senaste åren, med Sverige som bäst inom EU. LÄS MER

 2. 2. Kvalitet i minsta detalj : En heuristisk analys av mikrointeraktionsdesign

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Ida Andersson; Oskar Nygren; [2021]
  Nyckelord :mikrointeraktioner; mikrointeraktion; hedonisk; pragmatisk; användarupplevelse; UX;

  Sammanfattning : In today's use of digital services, we seamlessly perform lots of microinteractions. Mostly without noticing them. When analysing what's good or bad in interaction with digital services, it is common to focus only on the big functions and it is easy for the small, effective moments in a microinteraction to be overlooked. LÄS MER

 3. 3. Haptic enhanced Microinteractions : A study of how haptic feedback affects perceived usefulness of microinteractions in handheld touchscreen devices

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Johannes Granlund; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This research explores how haptic feedback can increase the usefulness of microinteractions on touchscreen devices. With the importance of microinteraction in user daily lives and with the increase of availability of haptic generating devices, this thesis studies how a realistic user group perceive haptic feedback in microinteractions. LÄS MER

 4. 4. Designing a User-Centered Music Experience for the Smartwatch

  Master-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Oscar Linger; [2018]
  Nyckelord :User-Centered Design; Smartwatches; Music Experiences; Music Recommendation Systems; Gestures;

  Sammanfattning : With a rapid growth in smartwatch and smartwatch audio technologies, there is a lack of knowledge regarding user needs for smartwatch audio experiences and how those needs can be satisfied through user-centered design. Previous smartwatch user behavior studies suggest that audio app usage is not a primary use case for the smartwatch. LÄS MER