Sökning: "Mikrosystem"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet Mikrosystem.

 1. 1. Study of Surface Pre-treatments for AuSi Wafer-Level Eutectic Bonding : An investigation of the impact of different native oxide etching methods and storage times before AuSi eutectic bonding

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gabriel Boström; [2022]
  Nyckelord :Eutectic gold-silicon bonding; Native oxide growth; Oxide etching; Spectroscopic ellipsometry; Bond Strength; Water contact angle.; Eutektisk guld-kisel-bondning; Nativoxid-tillväxt; Oxidets; Spectroskopisk ellipsometri; Bondstyrka; Vattenkontaktvinkel.;

  Sammanfattning : Wafer bonding is important in microelectromechanical systems (MEMS) manufacturing, enabling wafer-level encapsulation and packaging. In this project, different pre-treatments of the polycrystalline silicon surface for eutectic gold-silicon (AuSi) bonding were studied with respect to the resulting bond strength. LÄS MER

 2. 2. Investigation of robustness of a SiC MOMS pressure sensor in high pressure/temperature operation conditions

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Monika Sieczka; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rigorous environmental policies and the need for higher fuel economy continuously demand new innovations in the combustion process of automotive engines. Consequently, there is an increasing necessity for active monitoring of the combustion event, and therefore, microsystems have started coming into play. LÄS MER

 3. 3. Familjemedlemmars erfarenheter av ett cancersjukt barn : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Matilda Vigren Hallberg; Nathalie Toivonen; [2022]
  Nyckelord :Caring science; Family; Literature study; Nurse; Pediatric oncology; Barnonkologi; Familj; Litteraturstudie; Sjuksköterska; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Introduktion: I Sverige drabbas årligen cirka 300 barn under 18 år av cancer, som även är den vanligaste dödsorsaken hos barn. Det innebär många tuffa behandlingar på sjukhus. Familjen är barnets viktigaste mikrosystem, vilket spelar stor roll dess samspel med uppväxtens omgivande miljö. LÄS MER

 4. 4. Skolans arbete för elever med problematisk skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Stina Stenlund; [2021]
  Nyckelord :åtgärdsprogram; pedagogisk kartläggning; ekologisk systemteori; skolnärvaro; elevhälsa;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien är att utifrån ett helhetsperspektiv analysera skolans arbete för elever med problematisk skolfrånvaro i grundskolan. I studien undersöks skolans beskrivningar av vilka hindrande och möjliggörande faktorer som ligger till grund för elevers problematiska skolfrånvaro och arbetet med detta. LÄS MER

 5. 5. Implementing an OpenAI Gym for Machine Learning of Microgrid Electricity Trading

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :André Lundholm; [2021]
  Nyckelord :Q-learning; Microgrids; Python; Neural networks; OpenAI Gym; Q-learning; Mikronät; Python; Neurala nätverk; OpenAI Gym;

  Sammanfattning : Samhället går idag bort från centraliserad energi mot decentraliserade system. Istället för att köpa från stora företag som skapar el från fossila bränslen har många förnybara alternativ kommit. Eftersom konsumenter kan generera solenergi med solpaneler kan de också bli producenter. LÄS MER