Sökning: "Milica Peric"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Milica Peric.

  1. 1. Hur skulle myran må? - En intervjustudie om hur djur framställs och används i utbildningssyfte

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Dejla Krcic; Milica Peric; [2020]
    Nyckelord :Proximala utvecklingszonen; Mediering; Läroplansteori; Läroplan; Realiseringsarena; Transformeringsarna.;

    Sammanfattning : Studien utgår ifrån en kvalitativ metod och har ett sociokulturellt- och läroplansteoretiskt perspektiv för att undersöka hur djur framställs i förskolan samt hur de kan användas som pedagogisk resurs. Studien är baserad på enskilda intervjuer med fyra förskollärare. LÄS MER