Sökning: "Militarism"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet Militarism.

 1. 1. Fundamental Undemocratic Values in Robert A. Heinlein’s Starship Troopers: How to Make Upper Secondary School Students More Self-aware of Their Fundamental Democratic Values

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Sebastian Forsman; [2019]
  Nyckelord :Democracy; Fundamental democratic values; Starship Troopers; Robert A. Heinlein; Socratic pedagogy; Politics of advocacy; attack; and assent; Didactic potential;

  Sammanfattning : Democracy and democratic values have stagnated and are under attack. Current criticism of democracy points towards problems with efficiency, leniency towards undemocratic elements, collective problem-solving, and a suspension of the rule of law for public good. LÄS MER

 2. 2. Den gode beskyddaren: Krigsförberedelser & genusordning i Försvarsmakten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Tilda Wendefors; [2018-10-24]
  Nyckelord :masculinist protection; gender; militarism; Swedish Armed Force;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to explore the discursive construction of the ‘protector’ and the‘protected’ which contributes to legitimise militarism in Sweden today. This thesis drawsupon Iris Marion Young’s theory about masculinist protection, where a hierarchicalrelationship between the ‘protector’ and the ‘prote cted’ is a c ornerstone in constructing themilitary as relevant and necessary. LÄS MER

 3. 3. Ett maskulint EU? En feministisk diskursanalys av den Europeiska unionens gemensamma globala strategi för utrikes- och säkerhetspolitik

  L1-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mimmi Edberg; [2018]
  Nyckelord :Nyckelord: Feminism; postkolonial teori; maskulinitet; hegemonisk maskulinitet; militarism och säkerhet.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den feministiska forskningen menar att institutioner som har en identitetskonstruktion som präglas av maskulina normer skapar en institution som är mer benägna att svara på problem med militära styrkor och våld. Syftet med denna uppsats är därför att försöka urskilja den diskursiva framställningen av maskulina normerna i EU:s policydokument som behandlar den gemensamma Europeiska globala strategin för utrikes- och säkerhetspolitik. LÄS MER

 4. 4. Competing Narratives in Contemporary Japanese War Cinema : Comparing representations of World War II and the military in four recent films

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Benjamin Vaughn; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In Japan, the question of how to best remember the events of World War II is often a politically sensitive issue. Japan has occasionally been accused of glossing over its history of war crimes and acts of aggression in textbooks, official statements and other areas. LÄS MER

 5. 5. Ett land att förälska sig i : Diskurser om kön, nation och sexualitet i Försvarsmaktens reklamer

  Master-uppsats, Umeå universitet/Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

  Författare :Malin Josefsson; [2018]
  Nyckelord :The Swedish Armed Forces; inclusion; diversity; militarism; safety; LGBTQ; feminism.;

  Sammanfattning : In 2018, the compulsory military service will be reinstated in Sweden and will, for the first time, be comprised of both men and women. The Swedish Armed Forces are looking to raise their diversity and wants to reflect the population of the Swedish society and are therefore working actively with their marketing to reach groups that have previously been excluded. LÄS MER