Sökning: "Military collaborations"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Military collaborations.

 1. 1. SWEDISH MILITARY DEPLOYMENT IN THE EU. WHAT MOTIVES LIE BEHIND? A realist explanation how Sweden represented EU military missions in order to maintain relative power.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carl Brambo; [2019-04-18]
  Nyckelord :Military collaborations; Sweden; EU; CSDP; Realism; Normative power; Framing; ATALANTA; CHAD; ALTHEA; EUFOR;

  Sammanfattning : In the last few years security and defence policy has been increasingly prioritized in the EU and military collaborations are developing in different ways to deal with and adapt to the threats that the circumstances of the modern world present. The EU and many of its member states have more than twenty years of experience in joint military missions. LÄS MER

 2. 2. Svensk organisatorisk interoperabilitet : och hur den förändrats under en period av ökade tekniska komplikationer inom NATO

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Michael Causil; [2019]
  Nyckelord :organisatorisk interoperabilitet; NATO; Sverige; Kosovo; Afghanistan;

  Sammanfattning : NATO is keen to improve technical interoperability between participating nations. However, according to certain scholars, technical interoperability has been overestimated within the field and other important factors related to organisational interoperability are neglected. LÄS MER

 3. 3. TILLSAMMANS MED ANDRA : Ett vägval inom svensk säkerhetspolitik

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Thomas Fors; Martin Myhrberg; [2019]
  Nyckelord :Security policy; Neofunctionalism; Intergovernmentalism; Security strategics; Säkerhetspolitik; Neofunktionalism; Mellanstatlig integrationsteori; Säkerhetsstrategi;

  Sammanfattning : Militära samarbeten är stora säkerhetspolitiska frågor som kräver väl avvägda beslut.Uttrycket tillsammans med andra har genomsyrat svensk säkerhetspolitik de senaste tio åren. Säkerhetspolitiken är komplex och valet av partner inom försvarssamarbeten behöver studeras, förstås och förklaras. LÄS MER

 4. 4. Svenskt försvarssamarbete-Varför Finland som fördjupad partner?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Martin Blomqvist; [2018]
  Nyckelord :Försvarssamarbete; Nordiskt försvarssamarbete; Svensk-finskt försvarssamarbete; Graham Allison; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute to increased understanding and knowledge acquisition of the development of the Nordic defense cooperation, and in particular the deepening of cooperation between Sweden and Finland in recent years. The consequences after the end of the Cold War meant a time when the existential threats to the Nordic countries were low, following with the unwillingness of politicians to spend money on military. LÄS MER

 5. 5. Säkerhet genom samarbete? En studie av nordisk säkerhetspolitik i förändring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Cecilia Widberg; [2012]
  Nyckelord :Norden; säkerhetsgemenskap; alliansbildning; Stoltenbergrapporten; konstruktivism; Arktis; ny säkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the last twenty years, cooperation on security issues in the Nordic countries has gone from non-existent, to a range of close-knit security and military collaborations. With the 2011 signing of a declaration of solidarity, Nordic security cooperation is moving into a new era. LÄS MER