Sökning: "Military utility"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Military utility.

 1. 1. Wayne p. Hughes och Geoffrey till : en teoriprövande fallstudie på Yom Kippur-kriget 1973

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Martin Garström; [2019]
  Nyckelord :sjökrigföring; strategi; taktik; Wayne P Huges; geoffrey Till;

  Sammanfattning : In the current research, the factors of success and foundational principles of war are vaguely described; this is in spite of their prominent occurrence in military doctrines. There seems to be a lack of empirical evidence underpinning the theories of Wayne P. LÄS MER

 2. 2. Militär nytta på stridsteknisk nivå : SUAV-system och CUAS

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :William Janurberg; [2019]
  Nyckelord :counter-air defence; critical gaps; CUAS; emerging threats; Johnson criteria; military utility; motorized infantry battalion; small UAV; thermal imaging; CUAS; framväxande hot; infraröda sensorer; Johnsonkriteriet; kritiska sårbarheter; luftvärn; militär nytta; motoriserad skyttebataljon; SUAV;

  Sammanfattning : Detta självständiga arbete undersöker stridstekniska obemannade luftfarkostsystem (SUAV) och potentiella tekniska system som är motverkande mot obemannade luftfarkoster (CUAS). Nyttjandet av stridstekniska obemannade luftfarkostsystem har ökat kraftigt och har observerats i både Syrien och Ukraina. LÄS MER

 3. 3. Förutsättningar för ett markbaserat radarsystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Anton Englund; [2019]
  Nyckelord :radar systems; sensor chain; ballistic missile; missile defense; military utility; technical analysis; radarsystem; sensorkedja; ballistiska robotar; missilförsvar; militär nytta; teknisk analys;

  Sammanfattning : Med den nya omvärldsutvecklingen där NATO moderniserar sitt missilförsvar i Europa samt att Ryssland har placerat taktiska ballistiska robotar i Kaliningrad påverkade Sveriges behov till att anskaffa förmågan att bekämpa ballistiska robotar. Sverige har därför anskaffat Patriotsystemet, dock utan att tillföra ett radarsystem för att invisa ballistiska robotar till luftvärnsförbandet. LÄS MER

 4. 4. Den militära nyttan med kontrollerbara sjöminsystem : En jämförande fallstudie

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Patrik Östlund; [2018]
  Nyckelord :Sea mines; Controllable; Military Utility; Navy; Crisis scenario; Sjöminor; Kontrollerbarhet; Militär nytta; Marinen; Krisscenario;

  Sammanfattning : Sea mines are a cheap weapons system useful for hindering an opponent’s freedomof movement. Controllable sea mines, that can be activated and deactivated after they havebeen laid out, can be laid out prior to break out of war. The main bulk of sea mines storedtoday in Swedish depots are not controllable. LÄS MER

 5. 5. Additiv tillverkning för högre teknisk tillgänglighet i internationella insatsområden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Alexander Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Additive manufacturing; 3D printer; Military utility; Technical availability; Additiv tillverkning; 3D skrivare; Militär nytta; Teknisk tillgänglighet;

  Sammanfattning : In this paper the military utility of additive manufacturing of spare parts during international deployment is explored. We also analyze the effect that additive manufacturing has on technical availability. International deployment can be tough for logistical reasons and this leads to a difficulty in supplying ground troops with spare parts. LÄS MER