Sökning: "Miljö Hälsa Röttkött"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Miljö Hälsa Röttkött.

  1. 1. MINDRE RÖTT KÖTT - MILJÖ ELLER HÄLSOFRÅGA? : En enkätstudie om konsumenters upplevda kunskap om livsmedels påverkan på miljön.

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

    Författare :Linnéa Eriksson; William Englund; [2020]
    Nyckelord :Miljö Hälsa Röttkött;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Den svenska befolkningen äter nästan dubbelt så mycket rött kött än livsmedelsverkets rekommendationer. Då rött kött har stor påverkan på miljön kan ökad livsmedelskunskap leda till förbättrade matvanor ur ett miljöperspektiv. LÄS MER