Sökning: "Miljö Hållbart samhälle"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden Miljö Hållbart samhälle.

 1. 1. Hur får vi ungdomar att handla hållbart?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Joel Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :Consumer behaviour; Communication; Sustainable consumption; Earth and Environmental Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : The modern society is facing various challenges in order to tackle the constantly growing threats of climate change and global warming. The areas in which great readjustments are necessary are many, and even though some appear more critical than others, a holistic approach to this global issue is important. LÄS MER

 2. 2. Who is the Conscious woman? : en kvalitativ textanalys av kvinnors representation i H&Ms Conscious Collection-kampanjer

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Märta Särnblad; Moa Åkne; [2019]
  Nyckelord :Representation; respektabilitet; genus; klass; H M; miljö; reklam.; Social Sciences;

  Sammanfattning : I dagens samhälle ser vi diskussioner rörande klimatfrågor och jämställdhet både på samhälls- och individnivå. Dessa diskussioner engagerar och kan påverka allt ifrån stora aktörer till enskilda individer. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsrapportering kontra hållbarhetsprestation : En fallstudie om ICA Sveriges miljöarbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sara Söderlind; Maria Bergdalen; Caroline Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; Corporate management; Environment; Sustainability reporting; implementing sustainability; sustainability performance; control tools; Hållbarhet; Styrning; Miljö; Greenwashing; VDT; Legitimitetsteorin;

  Sammanfattning : Titel: Hållbarhetsrapportering kontra hållbarhetsprestation - En fallstudie om ICA Sveriges miljöarbete  Bakgrund och problem: Oron angående världens miljöpåverkan har ökat på senare tid och ett område som fått mycket uppmärksamhet gällande hållbarhetsfrågor är konsumtion, där just livsmedelskonsumtion står för en stor del av världens miljöpåverkan. Då ICA är Sveriges ledande aktör inom dagligvaruhandeln har de stor möjlighet att bidra till arbetet för ett mer hållbart samhälle. LÄS MER

 4. 4. Influencer Marketings påverkan på millennials etiska klädkonsumtion.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Tatiana Akopov; Evelina Andersson; [2019]
  Nyckelord :Influencer Marketing; Miljö; Hållbarhet; Marknadsföring; Millennials; Generation Y; Sociala medier; Instagram;

  Sammanfattning : Digitaliseringen inom marknadsföring har resulterat i att företagen numera lägger stor vikt vid att synas på sociala medier, vilket gett upphov till en omfattande användning av Influencer Marketing. Detta används särskilt effektivt vid marknadsföring av kläder mot målgruppen millennials, via Instagram. LÄS MER

 5. 5. Målkonflikter och styrning i fjällnära skog

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Linnea Forssén; [2019]
  Nyckelord :skoglig policyanalys; allmännningsskog; governance; nyckelbiotopsinventering; hållbart skogsbruk; casestudie;

  Sammanfattning : Skogen är en resurs som i omställningen till ett hållbart samhälle förväntas producera olika värden och nyttor. I praktiken har olika sätt att betrakta hållbarhet skapat målkonflikter när allt fler aktörer inkluderas i policyområdet skog. LÄS MER