Sökning: "Miljöbyggnad Gold"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Miljöbyggnad Gold.

 1. 1. Miljöcertifieringen Miljöbyggnads påverkan på marknadsvärde och mervärde för flerbostadsfastigheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :David Nergården; Sebastian Engfors Nyqvist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sustainability is a growing concept which today affects all industries. The impact that sustainability has on the construction and real estate industry has recently become increasingly more visible. LÄS MER

 2. 2. Varför når de flesta byggnader som certifierats med Miljöbyggnad Silver och inte Guld?

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Amelia Axelsson; Lylan Permarv; [2020]
  Nyckelord :Miljöbyggnad; miljöcertifiering; certifieringssystem; miljö; byggnad; Miljöbyggnad 3.0; miljöcertifieringsverktyg; certifieringsverktyg;

  Sammanfattning : I Sverige ökar miljöpåverkan från byggsektorn. För att möta miljöproblemen som byggbranschen står inför är miljöcertifiering av byggnader ett sätt att göra miljömedvetna val. I Sverige finns olika certifieringsverktyg ute på marknaden, ett av dem är Miljöbyggnad. LÄS MER

 3. 3. Level up in a green building grading system in new construction of student housing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Madeleine Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Building certification; New construction; Housing; Sustainability; Climate impact; Miljöbyggnad; Nyproduktion; Bostäder; Hållbarhet; Klimatpåverkan;

  Sammanfattning : The building and construction sector accounts for a significant proportion of carbon dioxide emissions in Sweden, a total of 12.2 million tons of carbon dioxide equivalents, which corresponds to approximately 19 % of the total emissions of greenhouse gas in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Att certifiera en byggnad med Miljöbyggnad : En undersökning om energikrav för Miljöbyggnad:Guld, Silver och Brons

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Anastasija Pesterac; Nour Chahine; Kajin Hermad; [2020]
  Nyckelord :Miljöcertifieringssystem; Miljöbyggnad; BREEAM; LEED; Eu GreenBuilding; Hållbart byggande; Miljöcertifiering; Sweden Green Building Council SGBC .;

  Sammanfattning : Climate conditions nowadays are looking critical where the construction and property sector is a major contributing factor. The construction industry stands for one third of Sweden’s total energy use, which has led to different environmental goals and energy requirements that the industry needed to adapt to reduce environmental emissions. LÄS MER

 5. 5. Energiberäkning och utvärdering av valbara värmekällor för skolbyggnad vid Miljöbyggnadskrav

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Karl Larson; [2019]
  Nyckelord :Miljöbyggnad; Värmekällor; Skolbyggnad; Bergvärme; Jordvärme; Pelletspanna; LCC;

  Sammanfattning : A school will be built in Upplands Väsby, north of Stockholm, Sweden. The school will be located outside the district heating area. The selected location for the school is also inside a water protection area. LÄS MER