Sökning: "Miljöbyggnad certifiering"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Miljöbyggnad certifiering.

 1. 1. Empirical Study of the Impact of Green Certification on the Rental Income : Do Green Certifications Add Value to Office Buildings?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alexander Köhler; Johan Rydholm; [2021]
  Nyckelord :Green Buildings; Sustainability; Green Certifications; Office Buildings; Rent Premium; Hedonic Price model; Rent Impact; Gröna Byggnader; Hållbarhet; Miljöcertifieringar; Kontorsbyggnader; hyrespremium; Hedonisk prismodell; hyrespåverkan;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate whether or not green certificates have an impact on income-generating commercial buildings' rent compared to similar non-certified commercial buildings. In addition, evaluate if there exists a variation in the rent premium between the different certifications and if the rental premium increases with the distance from city center. LÄS MER

 2. 2. Långsiktig klimat- och miljöpåverkan utifrån användandet av certifiering Miljöbyggnad 3.1 : En fallstudie på Strömsbro skola

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Nafiseh Heidari; [2021]
  Nyckelord :Miljöbyggnad; Certifieringssystem; Livscykelanalys; IDA-ICE; bergvärmepump; fjärrvärme;

  Sammanfattning : En av de mest debatterade frågorna i dagsläget är användningen av jordens resurser och hur dessa ska tas tillvara då efterfrågan ständigt ökar vilket medför ökad mängd klimatförändringar och växthusgaser. Idag beräknas byggnadssektorn stå för drygt en femtedel av Sveriges territoriella växthusgasutsläpp. LÄS MER

 3. 3. Miljöcertifieringar - ur ett entreprenörsperspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Douglas Santesson; [2021]
  Nyckelord :Miljöcertifieringar; LEED; BREEAM; Svanen; Miljöbyggnad; GreenBuilding; hållbarhet; miljömål; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vilka problem och mervärden som finns för entreprenörer när de använder sig av miljöcertifieringar. Studien är baserad på en litteraturstudie där olika miljöcertifieringssystem, hållbarhetsmål och tidigare erfarenheter av miljöcertifieringar undersökts. LÄS MER

 4. 4. Svenska fastighetsbolags arbete med miljöcertifiering av byggnader : En kvalitativ studie om lönsamhet, kunskap och bedömningar om likheter och skillnader utifrån fastighetsföretagens omfattning och struktur

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Sebastian Fritz; Boris Jovasevic; [2020]
  Nyckelord :Miljöbyggnad; BREEAM; LEED; GreenBuilding; SGBC; Miljöcertifikat;

  Sammanfattning : Abstract - Swedish real estate companies’ work with environmental certification of buildings The real estate industry is a major part of environmental degradation throughout the world. It is especially important for real estate companies to work towards minimizing GHG-emissions through more strict construction standards, laws and newly developed cutting-edge technology. LÄS MER

 5. 5. Varför når de flesta byggnader som certifierats med Miljöbyggnad Silver och inte Guld?

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Amelia Axelsson; Lylan Permarv; [2020]
  Nyckelord :Miljöbyggnad; miljöcertifiering; certifieringssystem; miljö; byggnad; Miljöbyggnad 3.0; miljöcertifieringsverktyg; certifieringsverktyg;

  Sammanfattning : I Sverige ökar miljöpåverkan från byggsektorn. För att möta miljöproblemen som byggbranschen står inför är miljöcertifiering av byggnader ett sätt att göra miljömedvetna val. I Sverige finns olika certifieringsverktyg ute på marknaden, ett av dem är Miljöbyggnad. LÄS MER