Sökning: "Miljöbyggnader"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Miljöbyggnader.

 1. 1. Green Buildings – Legal and economic possibilities and limitations to increase the green building stock

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Emma Szecsödy; [2016]
  Nyckelord :Green buildings; eco-building; Green building certification; Environmental assessment; Buildings; Green; Gröna byggnader; Miljöbyggnader; Miljöcertifiering; Fastigheter; Byggnader; Grön;

  Sammanfattning : Buildings account for about thirty percent of the total emissions of greenhouse gases annuallyin the world. Forty percent of the world´s energy is consumed by buildings. Buildings are alarge part of the world´s environmental problems and it´s hard to ignore this fact. LÄS MER

 2. 2. En hållbar framtid med Gröna Byggnader.

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Anton Björck; Philip Olsson; [2013]
  Nyckelord :Real Estate; Construction; Environmental Real Estate; Green Buildings; Eco-aware option; Eco; Green; Environmental; Classification System; Fastigheter; Byggande; Miljöfastigheter; Gröna byggnader; Miljösmarta alternativ; Miljö; Grön; Miljöklassningssystem;

  Sammanfattning : På Sveriges fastighetsmarknad har man de senaste åren kunnat urskilja ett allt högre fokus påmiljön från dess aktörer. Miljödebatten i Sverige har snabbt fått fäste och allt fler företag förstårvärdet av att fokusera på sådana frågor. LÄS MER