Sökning: "Miljöhändelse"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Miljöhändelse.

  1. 1. Miljöhändelser - sälja av eller sitta kvar? : miljöhändelser och påverkan på aktiekursen

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

    Författare :Daniel Boström-Salomonsson; Ilkka Kesti; [2007]
    Nyckelord :Miljöhändelse; Eventstudie; Avvikande avkastning; EMH; Effektiva marknadshypotesen; Aktieprisets reaktion;

    Sammanfattning : Miljömedvetenheten bland allmänheten har den senaste tiden ökat i takt med att fler och fler varningstecken kommer fram om att allt inte står rätt till. Företag har ett stort ansvar då de orsakar stora mängder utsläpp, och även med tanke på det faktum att de är den ledande kraften att skapa mer miljövänliga produkter och lösningar på diverse miljörelaterade problem. LÄS MER