Sökning: "Miljöhus"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Miljöhus.

 1. 1. Ökad återvinning med en ny design av miljöhus

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Jacob Harrysson; Johanna Strandman; [2018]
  Nyckelord :Recycling House; Waste Sorting; Recycling; Kvarnholmen; Kalmar; Climate Change; Waste Collection Point; Modeling; Architecture; Miljöhus; Källsortering; Återvinning; Kvarnholmen; Kalmar; Klimatförändring; Fastighetsnära Insamling; Utformning; Arkitektur;

  Sammanfattning : Detta arbete visar ett utformningsförslag på ett modernt miljöhus som skall underlätta källsortering av returförpackningar i samhället, baserat på arkitektoniska och tekniska funktioner. Arbetet grundar sig i de växande miljöproblemen som planeten jorden utsätts för, där källsortering och återvinning är två viktiga faktorer som måste utvecklas ytterligare för att kunna bidra till en förminskad klimatförändring. LÄS MER

 2. 2. Avfallshantering i kulturmärkt stadsmiljö – exemplet AF-borgen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Maja Dahlbom; [2018]
  Nyckelord :Avfallshantering; kulturmärkt; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In areas where buildings and surroundings are protected by the Swedish law of conservation of cultural heritage, it might be a challenge to maintain a municipal solid waste management system that favours a sustainable environment and lives up to the national environmental goals. The aim of this study is to investigate whether there is a solution to this discrepancy, with AF-borgen in central Lund as an example. LÄS MER

 3. 3. Källsortering i AF-borgen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Erika Alm; [2017]
  Nyckelord :historiska byggnader; källsortering; waste management; avfallshantering; kulturmärkt; AF-borgen.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Good waste management is essential to reach a sustainable development, although it is not always easy to achieve. Historical buildings have several requirements concerning fire security, working environment and aesthetics which can make it hard for them to introduce sorting systems. LÄS MER

 4. 4. Officialservitut rörande avfallshantering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Johanna Rasmusson; [2016]
  Nyckelord :Nyckelord: Fastighetsbildning; officialservitut; avfallshantering; avfallsinsamling; fastighetsreglering Keywords: Property formation; utility easement; waste disposal; waste collection; reallotment; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Easements are created as a complement to real estates. There are two kinds of easements: agreement-easements, which property owners can agree on, and utility easements, which are issued by The Swedish Mapping, Cadastral and Land Registration Authority (Lantmäteriet). LÄS MER

 5. 5. Utformning och dimensionering av ett flyttbart miljöhus i Växjö stad

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Karoline Persson; Arbnesha Suljeva; [2015]
  Nyckelord :Miljöhus; Bygglov; Tidsbegränsat bygglov; Eurokod; Källsortering och Materialegenskaper;

  Sammanfattning : Befolkningstillväxten medför att fler och större skolverksamheter blir aktuellt i Sverige. Byggnationer medför att den befintliga källsorteringen kan förhindras vilket skapar ett behov av ett tillfälligt miljöhus under byggnationen. Rapporten presenterar ritningar, beräkningar samt en enkätundersökning om miljöhus i Växjö stad. LÄS MER