Sökning: "Miljömässig hållbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 203 uppsatser innehållade orden Miljömässig hållbarhet.

 1. 1. Factors for Sustainable Services : Managing Service Sustainability for Municipal Companies within the Swedish Energy Sector

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Isak Norberg; Joel Persson; [2022]
  Nyckelord :Services; Sustainability; Sustainability Performance; Business Development; Tjänster; Hållbarhet; Hållbarhetsprestanda; Affärsutveckling;

  Sammanfattning : The energy sector faces massive challenges regarding climate change. Simultaneously, the energy sector is amid a servitization process oftransitioning and creating new value-offerings to meet customer demand. LÄS MER

 2. 2. Från motvind till medvind: Hur införandet av en socioekonomisk konsekvensbeskrivning kan öka den kommunala acceptansen för vindkraft i Sverige.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sigrid Carstairs; [2022]
  Nyckelord :Wind power; Renewable Energy; Social Impact Assessment; Environmental Impact Assessment; Socioeconomic Impact Assessment; Socioeconomics; Municipality; Sustainability; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Due to climate change, the transition to renewable energy systems has become increasingly urgent, and wind power has been identified as a significant facilitator in the transition of Swedens energy system. However, the rapid development of wind power has resulted in increased levels of local resistance, where the socioeconomic consequences on local communities have been highlighted by politicians, municipalities, and other stakeholders. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsarbete inom globala och komplexa försörjningskedjor : En fallstudie inom lantbruksmaskinbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Terese Renberg; Amanda Omgren; [2022]
  Nyckelord :Supply chain; hållbarhet; försörjningskedja; logistik;

  Sammanfattning : Klimatsituationen i världen innebär stora utmaningar för globala företag idag. Globaliseringen har bidragit till att varor förflyttas över längre sträckor över hela världen vilket har en negativ påverkan på klimatet. LÄS MER

 4. 4. Hemmet är mitt provrum!

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

  Författare :Daniel Brito Åström; Itthirit Tongpunchang; [2022]
  Nyckelord :returbeteende online; e-handel; modehandel; returpolicy; miljömässig hållbarhet; attityd-beteende gap; kognitiv dissonans.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie har kommit fram till att e-konsumenter äger en bristande kunskap om miljöpåverkan av returer och influeras av liberala returpolicyer, men även av den bristande produktinformationen upplevd inom e-handeln. Dessa faktorer resulterar i att e-konsumenter återspeglar en stark ansvarslöshet gentemot de negativa effekterna av returer. LÄS MER

 5. 5. The environmental and social impact from digitization in buildings : A case study of the transformation and current conditions on the University hospital of Northern Sweden

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Matilda Melén; Alma Wenhov; [2022]
  Nyckelord :digitization; building automation; HVAC; energy efficiency; qualitative interview; quantitative interview; LCA; maintenance techniques; environmental analysis; condition-based maintenance; preventive maintenance; reactive maintenance; NUS; the university hospital of northern sweden; Schneider Electric; CO2; transportation; efficiency; indoor comfort; indoor climate; climate change; digitalisering; fastighetsautomation; HVAC; energieffektivisering; kvalitativ intervju; kvantitativ intervju; LCA; underhållsstrategier; miljöanalys; konditionsbaserat underhåll; förebyggande underhåll; reaktivt underhåll; NUS; Norrlands Universitetssjukhus; Schneider Electric; CO2; transporter; effektivitet; inomhuskomfort; inomhusklimat; klimatförändring;

  Sammanfattning : To improve sustainability, social, environmental and economic aspects needs to be considered. The most optimal result appears when all three aspects are balanced equally, this is however often overseen by private investors, who focuses only on reaching economic sustainability at the expense of social and environmental sustainability. LÄS MER