Sökning: "Miljömässig hållbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 166 uppsatser innehållade orden Miljömässig hållbarhet.

 1. 1. Från avfall till resurs

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Camilla Vidlund; [2021]
  Nyckelord :Circular economy; construction sector; circular buildings construction; reuse; recycle; building materials.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : A linear consumption model has long operated in several social structures, which is often referred to as the “take-make-waste” model and does not take into account the physical limit of resources. This has become a growing problem, not least in the construction sector as they use more resources and produce more waste than any other industrial sector. LÄS MER

 2. 2. Attityder hos tillverkare av dentala material gentemot hållbarhetsarbete och deras implementering av de globala målen för hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Erik Tobiasson; Hanna Wass; [2021]
  Nyckelord :Agenda 2030; corporate sustainability; manufacturers of dental products; sustainability management; sustainable development goals;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka attityder hos tillverkare av dentala material gentemot hållbarhetsarbete och implementering av mål för hållbar utveckling. Vår utgångspunkt i hållbarhetsarbete stammar från FN:s Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling. LÄS MER

 3. 3. Moving Toward Green Production Systems in the Pharmaceutical Industry : Implementing Artificial Intelligence to Increase Environmental Efforts in SMEs

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :SHARMILA PATEL; MARIAM RABIZADEGAN; [2021]
  Nyckelord :Pharmaceutical Industry; Small and Medium Sized Enterprise SME ; Artificial Intelligence AI ; Environmental Sustainability; Green Performance Map; Production System; Läkemedelsindustrin; Små och Medelstora Företag SMF ; Artificiell Intelligens AI ; Miljömässig hållbarhet; Green Performance Map; Produktionssystem;

  Sammanfattning : The pharmaceutical sector is important for human health due to the increasing demand for medical products but is also a pollution and waste intensive industry. There is an urgent need for the industry to review its environmental footprints and simultaneously consider the industrial transformation called Industry 4.0. LÄS MER

 4. 4. Vad kan vara smart i en smart stad? : En utvärderande fallstudie av Vallastaden - hur ser olika intressenter på digitala situationer och dess effekter

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Informationssystem och digitalisering; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Denesfay Otto; Robert Andersson; [2021]
  Nyckelord :Smarta städer; smart stad; digitala situationer; IKT; miljömässig hållbarhet; social hållbarhet; personlig integritet; digitalisering;

  Sammanfattning : Enligt forskning finns det ingen enskild definition av en smart stad i allmänhet och vad ordet “smart” i begreppet faktiskt betyder i synnerhet. Det finns därför ett behov att, i detta unga forskningsfält, undersöka smarta städer. LÄS MER

 5. 5. Moving Toward Green Production Systems in the Pharmaceutical Industry : Implementing Artificial Intelligence to Increase Environmental Efforts in SMEs

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :SHARMILA PATEL; MARIAM RABIZADEGAN; [2021]
  Nyckelord :Pharmaceutical Industry; Small and Medium Sized Enterprise SME ; Artificial Intelligence AI ; Environmental Sustainability; Green Performance Map; Production System; Läkemedelsindustrin; Små och Medelstora Företag SMF ; Artificiell Intelligens AI ; Miljömässig hållbarhet; Green Performance Map; Produktionssystem;

  Sammanfattning : The pharmaceutical sector is important for human health due to the increasing demand for medical products but is also a pollution and waste intensive industry. There is an urgent need for the industry to review its environmental footprints and simultaneously consider the industrial transformation called Industry 4.0. LÄS MER