Sökning: "Miljömålsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Miljömålsarbete.

 1. 1. Från ord till handling i miljömålsarbetet : Utmaningar och möjligheter för mindre kommuner vid utformning och implementering av miljömålsprogram

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Jonas Brunner; [2017]
  Nyckelord :Sustainability governance; Environmental policy integration; Local environmental governance; Environmental quality objectives; Municipalities; Law and Political Science; Social Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden, environmental policy is carried out through a system of environmental objectives adopted by Parliament in 1999. Although not without its’ shortcomings, this system provides a solid ground for increased efficiency and improved prioritisation in environmental policy. LÄS MER

 2. 2. Utveckla enhetlig miljömålsuppföljning : En fallstudie av kommunerna i Kalmar län

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Dag Hansson; [2017]
  Nyckelord :Agenda 2030; County Administrative Board; Environmental Communication; Environmental Monitoring; Environmental Objectives; Environmental Policy; Indicators; Kalmar County; Municipality; National Environmental Objectives; Sustainable Development; Target Management.; Agenda 2030; Hållbar utveckling; Indikatorer; Kalmar län; Kommun; Länsstyrelsen; Miljökommunikation; Miljömål; Miljömålsarbete; Miljömålssystem; Miljömålsuppföljning; Miljöpolitik; Målstyrning; Nyckeltal.;

  Sammanfattning : Miljön är något som påverkar alla människors vardag och det är därför viktigt att kommuner, länsstyrelser och centrala myndigheter i Sverige arbetar tillsammans för att lyckas med att uppnå de nationella miljömålen. För att utveckla det miljöarbete som sker är det viktigt att kontinuerligt arbeta med uppföljning av miljömålen. LÄS MER

 3. 3. Miljömålsarbete : i Kalmar, Jönköping och Skåne län, en fallstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Michell Shih; [2015]
  Nyckelord :Environmental policy; Environmental systems; Management by objectives MBO ; Environmental objectives; Goal-setting; Miljöpolitik; Miljömålssystem; Miljömål; Målstyrning; Målsättning;

  Sammanfattning : Den svenska miljöpolitiken drivs huvudsakligen genom ett system med 16 så kallade nationella miljökvalitetsmål och övergripande så kallade generationsmål. Dessa målsätter ramarna för miljöarbetet i Sverige på nationell, regional och lokal nivå. LÄS MER

 4. 4. Hur tar kommuner hänsyn till miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan vid gatu- och trafikplanering? - En studie om Lunds och Malmös kommun

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Joel Tillgren; [2015]
  Nyckelord :Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Swedish environmental politics is held together by an environmental objectives system consisting of one generational goal, 16 environmental quality objectives and 24 milestone targets. In order to achieve these objectives municipalities are considered to play an important role. LÄS MER

 5. 5. Samordning vid implementering av miljömål : En beskrivning om hur implementering av miljömål kan samordnas vid nybyggnation i ett kommunalt fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Louise Fernholm; Harrison Antonia; [2014]
  Nyckelord :coordination; objectives; implementation; real estate; municipality; decisionmaking; samordning; miljömål; implementering; fastigheter; kommuner beslutsprocess;

  Sammanfattning : Titel: Samordning vid implementering av miljömål – en beskrivning om hur implementeringav miljömål kan samordnas vid nybyggnation i ett kommunalt fastighetsbolagFörfattare: Louise Fernholm och Antonia HarrisonHandledare: Jan-Olof MüllerUppsatsnivå: Kandidatuppsats - företagsekonomiSeminarium: 2014-05-20Syfte: Denna studie syftar till att beskriva och analysera hur samordning kan se ut vid implementering av miljömål i en kommun, med fokus på nybyggnationer av offentliga fastigheter. Vi har studerat hur aktörer på olika nivåer inom Varbergs kommun ser på implementeringen av miljömål. LÄS MER