Sökning: "Miljömanagement"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Miljömanagement.

 1. 1. Tre kommuners arbete med PFAS i dricksvatten : En kvalitativ intervjustudie om svårigheter och möjligheter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Emilia Petersson; Emma Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Qualitative Method; Interviews; Difficulties; Opportunities; National Environmental Management; PFAS; Perfluoroalkyl; Polyfluoroalkyl; Perfluorinated; Polyfluorinated Substances; Municipalities; Sweden; Linköping; Halmstad; Uppsala; Kvalitativ metod; Intervjuer; Svårigheter; Möjligheter; Nationell Miljömanagement; PFAS; Perfluoroalkyl; Polyfluoroalkyl; Perfluorerade; Polyfluorerade ämnen; Kommuner; Sverige; Linköping; Halmstad; Uppsala;

  Sammanfattning : Today there are many uncertainties in the form of a lack of knowledge about perfluorinated and polyfluorinated substances (PFAS) regarding long-term risks to health and the environment, there is no efficacy data for many environments. The fluorocarbon bond is the strongest chemical bond, which means that PFAS can be transported long distances, for example through water streams and into the atmosphere. LÄS MER

 2. 2. Möjligheter till utvecklad miljökommunikation kring återanvändning av restmaterial : En studie av hur återvinningsföretag kan anpassa sin miljökommunikation efter kunders efterfrågan och miljövärderingar

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Michaela Jaktlund; Helena Olow; [2020]
  Nyckelord :Environmental communication; recycling; green marketing; resource management; industrial symbiosis; circular economy; industrial ecology; Miljökommunikation; återvinning; grön marknadsföring; industriell symbios; miljöledning; miljömanagement; miljömarknadsföring; värdering av miljönytta; miljövärdering; returmaterial; resursåtervinning; återvinningsföretag; cirkulär ekonomi; industriell ekologi;

  Sammanfattning : Återvinningsföretag och deras utbyten med sina kunder spelar en viktig roll för möjliggörandet av återcirkulering av restmaterial, något som bidrar till en mer effektiv och hållbar resurshantering i samhället. Denna studie har därför undersökt hur återvinningsföretag kan utveckla sin miljökommunikation genom att studera hur kunder värderar miljönytta, vilka miljöåtgärder och -effekter de främst prioriterar samt vilken typ av information de skulle kunna ha användning av. LÄS MER

 3. 3. Ett klimatnuetralt Ihus 2030

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Mirea Wolff; Petra Borg; Emelie Olofsson; Cecilia Melén; Erik Söderberg; Albin Bergström Bostner; [2018]
  Nyckelord :Miljömanagement; fastighetsbolag; klimatneutral; samhällsbyggnad; växthusgasutsläpp; kvantifiering; scope;

  Sammanfattning : Det kommunala fastighetsbolaget AB Uppsala kommuns Industrihus, även kallat Ihus, har som mål att bli klimatneutralt till år 2030. Definitionen av klimatneutralitet är att de totala utsläppen av växthusgaser ska vara lika med noll. LÄS MER

 4. 4. Environmental Management and its related Financial and Environmental Performance Measurements : A study within Swedish Retail

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Karin Bywall; [2018]
  Nyckelord :Environmental Management; Financial performance; Environmental performance; Performance measurements;

  Sammanfattning : Company managers have increasingly adopted environmental management in the 2000’s, and the relationship between environmental management and financial performance has been a subject for discussion during the last decades because of inconsistent results. The aim of this study is to investigate this relationship between environmental management and financial performance within companies, and to analyse how Swedish retail companies are evaluating the environmental and financial results from environmental management. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhet och miljömanagement i projektledarrollen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Sofia Widengren; [2017]
  Nyckelord :Sustainability; environmental management; project management; project; Hållbarhet; hållbarhetsarbete; miljömanagement; projektledning; projekt;

  Sammanfattning : Arbetet med hållbarhet är vår tids största utmaning för att ta vara på den jordglob vi lever på och bevara den för framtida generationer. Arter utrotas, isarna smälter, havsnivån stiger, haven dör och det senaste i kedjan: för första gången finns klimatflyktingar. LÄS MER