Sökning: "Miljömedveten produktion"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Miljömedveten produktion.

 1. 1. #rethinktextile : En ny textil framtid

  Master-uppsats, Konstfack/Industridesign

  Författare :Frida Åberg; [2015]
  Nyckelord :Design; Textile Consumption; Re-use; Recycling; #rethinktextile; Design; Textilkonsumtion; Återanvändning; Återvinning; #rethinktextile;

  Sammanfattning : Textiles are a natural element in our everyday life. The clothes we wear are part of our identity and tell something about who we are or want to be. Clothes can be an interest as well as a source of inspiration. However, a great deal of the global textile production has a negative influence on the environment. LÄS MER

 2. 2. Generation Y - modemedveten eller miljömedveten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nicole Johansson; Karin Mohlin; Emma Håkansson; [2015]
  Nyckelord :CSR; Fast-Fashion; Generation Y; ABC-model; consumer attitudes; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Generation Y - modemedveten eller miljömedveten? Seminariedatum: 2015-06-04 Kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Emma Håkansson, Nicole Johansson & Karin Mohlin Handledare: Magnus Lagnevik Syfte: Studiens syfte är att undersöka ett urval av Generation Y vid Lunds Universitet utifrån ABC-modellen för att utläsa deras attityd till CSR-initiativ inom Fast-Fashion branschen. Genom detta hoppas vi kunna bringa en djupare förståelse för vikten av samhällsansvar hos Fast-Fashion företag och vilken inverkan det i sin tur har på slutkonsumenten. LÄS MER

 3. 3. Miljömedveten produktion - Livscykelanalys

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Moa Lundstedt; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Implementering av miljöledningssystem och textilproduktion med miljö i focus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :FANNY EKHOLM; HANNA LINDEROTH; [2010]
  Nyckelord :environment; management systems; iso 14001; iso 14004; textile production; eco design; environmental goals;

  Sammanfattning : Det ligger i tiden att vara miljömedveten. För ett flertal företag är det idag viktigt att ha ettfungerande miljöarbete. Som blivande textilingenjörer har vi lärt oss vikten av att arbeta medmiljö och miljöfrågor i alla delar av den textila värdekedjan. LÄS MER

 5. 5. Bors E23 - Framtagning av eldriven röravklippningsmaskin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Johan Karlsson; Andreas Ljung; [2007]
  Nyckelord :Teknik; Miljömedveten produktion; Rörbearbetning;

  Sammanfattning : Our Bachelor´s Thesis has been performed in co-operation with Bors Automation & Tool AB.Our task was to develop a servomotor powered tube cutting-machine with initial point fromtoday's hydraulic driven tube cutting machine Bors HYD 23. LÄS MER