Sökning: "Miljön under 1800-talet"

Visar resultat 6 - 10 av 21 uppsatser innehållade orden Miljön under 1800-talet.

 1. 6. Bergsbrukets början, samt dess och jordbrukets påverkan på vegetationen uti Garpenbergs socken i sydöstra Dalarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Björn Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Pollen; geokemi; bergsbruk; gruvbrytning; Garpenberg; Bergslagen; vegetationsförändringar; skog; jordbruk; pollen; geochemistry; mining; Sweden; vegetation changes; forest; farming;

  Sammanfattning : Bergsbruket har under lång tid haft stor betydelse för Sverige både ekonomiskt och politiskt. Det har också haft en inverkan på naturmiljön bland annat genom huggningar för bränsle och utsläpp av tungmetaller. Ett av de områden i Sverige som är mest känt för sin metallhantering är Bergslagen. Idag är många gruvor nedlagda. LÄS MER

 2. 7. Malmmineralogisk undersökning av Pb-, Zn-, Cu- och Ag-förande kvartsgångar i Värmskogsområdet, mellersta Värmland

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Berggrundsgeologi

  Författare :Christina Nysten; [2013]
  Nyckelord :ore mineral; sulphide mineral; quartz vein; Värmskog; Värmland; Vegerbol; Karlsbol; Södra Gärdsjön; electromagnetic measurement; VLF; Very Low Frequency; quartz; galena; chalcopyrite; tetrahedrite; sphalerite; pyrite; polybasite; silver; gold; malmmineral; sulfidmineral; kvartsgång; Värmskog; Värmland; Vegerbol; Karlsbol; Södra Gärdsjön; elektromagnetisk mätning; VLF; Very Low Frequency; kvarts; blyglans; kopparkis; tetraedrit; pyrit; zinkblände; polybasit; silver; guld;

  Sammanfattning : AbstractPolymetallic (Pb-Zn-Cu-Ag-Au-Sb-As-Bi-Cd-Te-Se-Ge…) quartz veins occur in an area from Eidsvoll in southeastern Norway to west of LakeVänern in southwestern Sweden. They most likely formed during the waning stage of the c. 1 Ga Sveconorwegian orogeny. LÄS MER

 3. 8. Kan någon förklara för mig?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Fredrik Eklund; Helene Törnblom; [2012-01-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgund: Familjefokuserad omvårdnad har rötter i vårt samhälle från förhistoriska tider. Då sjukvården från början sköttes i patientens hem var det naturligt att involvera familjen och att tillhandahålla familjefokuserad omvårdnad. LÄS MER

 4. 9. Arsenik : förekomst, miljö och hälsoeffekter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Isabelle Timms Eliasson; [2012]
  Nyckelord :arsenic; health effects; soil; groundwater; poison; hälsoeffekter; mark; grundvatten; arsenik; gift; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Arsenic is present everywhere in the world. It is found in the bedrock and is discharged by industries. Differents forms of arsenic varies in toxicity, the inorganic form is much more toxic then the organic form. LÄS MER

 5. 10. "En genuin smak av Bohuslän, tack!" - En fallstudie om restaurangers uppfattning av turisters efterfrågan på lokal mat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Göteborgs universitet Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Elin Jacobsson; Frida Levin; [2011-06-17]
  Nyckelord :genuin smak; lokal mat;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats Kulturgeografi och geografi med kulturgeografisk inriktning.... LÄS MER