Sökning: "Miljöpartiet"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade ordet Miljöpartiet.

 1. 1. POSITIONSFÖRFLYTTNING I EU-FRÅGAN - En analys av hur MP, V och SD uttrycker sig om EU i samband med att de avlägsnat kravet på EU-utträde

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lisa Lundgren; [2022-02-02]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; Miljöpartiet; Vänsterpartiet; Euroskepticism; Europeiska Unionen; partiompositionering; Sweden Democrats; Swedish Green Party; Swedish Left Party; Euroscepticism; European Union; EU; party position change;

  Sammanfattning : The Swedish Green Party, the Swedish Left Party and the Sweden Democrats are the only political parties that have shifted from advocating for Sweden to leave the European Union to accepting the Swedish EU-membership in the past 15 years. Previous research in this field has focused on explaining how different political parties position themselves towards, or express their views on, the European Union. LÄS MER

 2. 2. Ju fler desto bättre? : En kvantitativ studie om hur Miljöpartiet använder emojis på Instagram samt vilken effekt det har på mottagare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Ella Jansson; Oscar Fleetwood; [2022]
  Nyckelord :Social Media; Political Communication; Social Medialogic; Emoji; Instagram;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how the Green Party, which is a part of the Swedish parliament, uses emojis on Instagram. In addition, the study examines whether the usage has increased or not during the time period 2014-2021. The thesis also aims to find out how the use of emojis affects media users' perceptions of the message. LÄS MER

 3. 3. Miljöpartiets förlustsaga: Vad kan förklara MP:s tillbakagång i opinionsstöd?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecka Wallberg; Louise Bergman; [2022]
  Nyckelord :Miljöpartiet; cost of governing; cost of ruling; nischparti; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att förklara Miljöpartiets stagnerande utveckling som skett sedan valåret 2010. För att undersöka det kommer studien att utgå från en kvalitativ fallstudie samt en kvantitativ del som behandlar åren 2014-2018 som är Miljöpartiets första fyra år i regeringsposition. LÄS MER

 4. 4. Miljöpartiets ställningstagande i friskolefrågan över tid: En beskrivande idéanalys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johannes Amréus Leissner; [2022]
  Nyckelord :Miljöpartiet; friskola; idéanalys; Fernandez tredelade liberaliseringstypologi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay examines how the Swedish environmental party, Miljöpartiet, has positioned themselves on the issue of independent schools in Sweden since the party was founded in 1981 until today. The analytical framework in the study is based on Christian Fernandez’ tripartite typology, privatization, differentiation and universalization. LÄS MER

 5. 5. Tomma ord och övergivna löften : En redogörelse om de rödgrönas miljö-och klimatpolitiska löften och genomförande

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Tor Bark; [2022]
  Nyckelord :Vallöften; Rational choice; Mandatmodellen; Miljöpartiet; Socialdemokraterna; Rödgröna; Partier.;

  Sammanfattning : Election promises and their fulfillment are subjects that have been studied quiete extensively within the academics, this thesis seeks to investigate how the promises given by the red-green block in Sweden during the mandate periods of 2014-2018 and 2018-2022 have or have not been fulfilled. The theoretical basis used in this thesis is that of Rational choice with Gunnar Sjöbloms three arenas that parties engage in and that of the responsible party model. LÄS MER