Sökning: "Miljöpartiet"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade ordet Miljöpartiet.

 1. 1. Väljarbeteende i rurala och urbana områden : En kvantitativ studie om platsens och socioekonomiska faktorers betydelse för väljarbeteende

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Monika Brodzinska; [2021]
  Nyckelord :väljarbeteende; socioekonomiska faktorer; urbaniseringsgrad; rural; urban;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker urbaniseringsgradens och socioekonomiska faktorers betydelse för väljarbeteende i riksdagsvalet 2018. För att undersöka möjliga samband har valresultaten från riksdagsvalet 2018 undersökts tillsammans med urbaniseringsgraden som har definierats utifrån Stockholm Kommuner och Regioners kommungruppsindelning från 2017, men även socioekonomiska faktorer såsom arbetslöshet, årlig medianinkomst (angiven i 1000 kronor) och högre utbildning. LÄS MER

 2. 2. SVT - "Vänsterliberal smörja"? : En kvantitativ innehållsanalys om partiskhet i SVT:s nyhetsrapportering under regeringsbildningen 2018-2019

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Sebastian Alderblad; [2021]
  Nyckelord :Partiskhet; Gestaltning; Vinkling; Sverigedemokraterna; Miljöpartiet; SVT; Regeringsbildning; Public Service;

  Sammanfattning : The  aim  of  this  study  sought  to  explore  bias  during  the  period  of  the Swedish government  formation of  2018–2019. By  using  a method of  quantitative content analysis the  thesis examines the  frequency  of  favorable and unfavorable  news published by  Swedish  public service  as well  as  measuring  how  the general newscycle were  percieved  in terms of  the  theoretical  framework known as ”framing”. LÄS MER

 3. 3. Morgonprograms olika återspeglingar av verkligheten : En samtalsanalytisk studie av politiska nyhetsintervjuer  i Nyhetsmorgon (kommersiell tv) och Morgonstudion (public service)

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ellinore Stringborn; Antonia Conradsson; [2021]
  Nyckelord :Nyhetsmorgon; Morgonstudion; gestaltningsteori; nyhetsintervju; samtalsanalys; politiker; Public service; kommersiell tv; morgonprogram;

  Sammanfattning : This study investigates the diffrences and similarities between interviews with politicians from two different Swedish morning news shows called Morgonstudion and Nyhetsmorgon. This is to see if there is a connection between how the news interview is designed and the fact that it is public service or commercial tv. LÄS MER

 4. 4. Kartellisering inom svenska riksdagspartier? : En teoriprövande analys av Katz & Mairs kartellpartiteori

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Bergström; [2021]
  Nyckelord :Svenska; Kartellpartiteorin; Kartellisering; Moderaterna; Socialdemokraterna; Miljöpartiet; Sverigedemokraterna; Politisering; Avpolitisering; Kartellpartier; Ideologi; Utveckling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Sveriges positionsförflyttning i migrationspolitiken : En analys av Sveriges vändning i migrationspolitiken efter migrationskrisen 2015.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Josef Asso; [2021]
  Nyckelord :Political Science; Politics; Migration; Migration policy; Policy change; Parliament; Parliamentary debates; Statsvetenskap; Politik; Socialdemokraterna; Sverigedemokraterna; Miljöpartiet; Liberalerna; Centerpartiet; Alliansen; Migration; Migrationspolitik; positionsförflyttning; riksdag; riksdagsdebatt;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how the political change in the migration policy has changed since the migration crisis in 2015. The premise to analyse this change will be how four political parties in Sweden; the Swedish Social Democratic Party, the Green Party, the Liberals and the Center Party, have expressed their political opinion about migration policy in two different parliamentary debates. LÄS MER