Sökning: "Miljöperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 192 uppsatser innehållade ordet Miljöperspektiv.

 1. 1. Optimal control of articulated vehicles for tyre wear minimisation

  Master-uppsats, KTH/Fordonsdynamik

  Författare :Vallan Maroof; [2021]
  Nyckelord :Articulated Vehicles; Optimal Control; Tyre Wear Minimisation; Sensitivity Analysis; Motion Planning; Lastbil; Ruttplanering; Däckslitage Minimering; Känslighetsanalys; Optimal Styrning;

  Sammanfattning : Tyre wear is a significant problem on today's road vehicles, particularly for heavy trucks. As the tyre wears, microplastics is released in the air causing long term health issues and environmental pollution. With the introduction of automated vehicles there is a big potential to improve tyre wear of heavy trucks. LÄS MER

 2. 2. En studie om ekonomisk lönsamhet inom textilindustrin med fokus på hållbarhet ur ett miljöperspektiv

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Angela Bayat; Sarah Chowdhury; [2021]
  Nyckelord :sustainable development; sustainability; sustainable production; textile industry; environment; textiles; clothing; recycling; resource efficiency; circular economy; circular business models; product life cycle; textile fibers; hållbar utveckling; hållbarhet; hållbar produktion; textilindustrin; miljö; textilier; kläder; återvinning; resurseffektivitet; cirkulär ekonomi; cirkulära affärsmodeller; produktlivscykel; textila fibrer;

  Sammanfattning : Den här rapporten är en studie av textilindustrin. Rapporten ingår i kursen Examensarbete inom industriell produktion som ingår i Civilingenjörsprogrammet Maskinteknik. Studien är relevant i tiden då mycket forskning sker för att lösa de nuvarande respektive framtida problemen. LÄS MER

 3. 3. Lärares erfarenheter av att arbeta med elever med funktionsnedsättning, belyst utifrån ett delaktighets- och miljöperspektiv i grundskola. : en kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Melinda Degerman; Malin Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Occupational therapy; participation; environment; disability; school; Arbetsterapi; delaktighet; miljö; funktionsnedsättning; skola;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skolan kan vara mindre gynnsam och inkluderande eftersom den fysiska och sociala miljön kan utgöra begränsningar och påverka graden av delaktighet för elever med funktionsnedsättning. Syfte: Syftet med studien var att beskriva lärares erfarenheter av att arbeta med elever med funktionsnedsättning, belyst utifrån ett delaktighets- och miljöperspektiv i grundskola. LÄS MER

 4. 4. CHARACTERISATION OF CROSS LAMINATED TIMBER PROPERTIES

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Emil Nilsson; [2021]
  Nyckelord :CLT; cross laminated timber; in-plane loading; out-of-plane loading; beam; rolling shear modulus; experimental tests; FE-modelling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This project concerns an analysis of a hitherto untested method for determining the modulus of elasticity (MoE) and shear modulus parallel to grain, as well as the rolling shear modulus of cross laminated timber (CLT) through 3-point bending tests. A review of analytical models and methods is included, followed by an evaluation of the effect of the annual ring orientation and shear stress distribution at shear loading of individual board cross-sections. LÄS MER

 5. 5. Framtidens foder inom vattenbruket : påverkan på fisk och miljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Vilma Johansson; [2021]
  Nyckelord :andra generationens fodermedel; akvakultur; nutrition; produktion; ersättning; hållbarhet;

  Sammanfattning : Världens akvakulturproduktion har länge förlitat sig på stora mängder av fiskmjöl och fiskolja och på senare år sojamjöl i fiskens foder. Dessa traditionella fodermedel orsakar en stor belastning på marina ekosystem och land-, vatten- och fosforresurser. LÄS MER