Sökning: "Miljöpolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet Miljöpolitik.

 1. 1. EU-medlemskapets påverkan på nationell politik : En kvantitativ innehållsanalys på Miljöpartiets miljöpolitik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Louise Ahlström; [2020]
  Nyckelord :election manifest; The Swedish Greens; environmental politics; valmanifest; Miljöpartiet; miljöpolitik;

  Sammanfattning : The objective of the thesis is to explore if the European Union membership has changed the Swedish Green Party’s use of parlance, ideology and political content. To explore this, a quantitative content analysis has been done on election manifestos during a 30-year period on national parliamentary manifestos as well as European Parliament manifestos. LÄS MER

 2. 2. Highway to Hell? : Evaluating the effect of environmental policy on emissions from the Swedish truck fleet

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Eleanor Johansson; [2019]
  Nyckelord :Transportation; Low emissions zones; Environmental policy; Trucks; Clean technology; Command and control policy; Euro classification; Transport; Miljözon; Miljöpolitik; Lastbilar; Ren teknologi; Euro klassifikation;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine the emissions from the Swedish truck fleet between 2007- 2014. By descriptive analysis the emissions of NOx, PM, HC and CO are found to decrease at the truck level, the firm level and municipal level. LÄS MER

 3. 3. Klimatengagemang i en föränderlig värld : En etnologisk studie om den kroppsliga och tolkande förståelsen av klimatförändringar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Sara Tjellander; [2019]
  Nyckelord :Klimatengagemang; klimatförändringar; fenomenologi; hermeneutik;

  Sammanfattning : Hur begripliggör vi klimatförändringar? Vi kan varken se, ta på eller höra klimatförändringar. Ändå finns dem onekligen där. LÄS MER

 4. 4. Lokal implementering av statlig miljöpolitik - En fallstudie om två skånska kommuners relation till

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Johan Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Helsingborg; Höör; implementering; miljö; miljömålssystemet;

  Sammanfattning : Helsingborgs stad är Sveriges miljöbäste kommun enligt tidningen Aktuell hållbarhet. Denna uppsats handlar om Helsingborg stads och Höör kommuns förutsättningar att arbeta med miljöfrågor och hur det statliga miljömålssystemet påverkar kommunernas miljöarbete. LÄS MER

 5. 5. Miljöproblem i Sverige : Definition och vanligt förekommande termer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Kristin Frögren; [2019]
  Nyckelord :environmental issues; definition; environment; environmental goals; miljöproblem; definition; miljömål; miljöfrågor;

  Sammanfattning : Environmental problems currently lack a definition in the Swedish language. Subjective definitions could lead to counterproductiveness and misunderstandings between parties, which is why the aim of this thesis is to construct a definition for environmental problems. LÄS MER