Sökning: "Miljöpolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet Miljöpolitik.

 1. 1. ”Alla andra är alarmister” Varför är de skandinaviska högerpopulistiska partierna klimatskeptiker?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ida Eriksson; [2018-07-02]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; Dansk Folkeparti; Fremskrittspartiet; högerpopulism; högerpopulistisk miljöpolitik; klimatpolitik; klimatskeptiker; populism; Sverige; Norge; Danmark;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om klimatpolitik hos högerpopulistiska partier i Skandinavien. Tre partiers uttalanden om klimatfrågor analyseras och jämförs. Syftet är att identifiera ideologiska förklaringar till att politiken ser ut som den gör och gemensamma drag i en skandinavisk högerpopulistisk klimatpolitik. LÄS MER

 2. 2. Livslängd hos keramisk fiber i elektriska industriugnar

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Alexey Kabanov; [2018]
  Nyckelord :Insulation wool; industrial production; energy efficiency; degradation; climate impact.; isoleringsfiber; industriell produktion; energieffektivisering; degradering; klimatpåverkan.;

  Sammanfattning : Dagens energianvändning minskar till följd av rådande miljöpolitik som kräver att industrier energieffektiviserar sina tillverkningsprocesser och minskar användningen av fossila bränslen. Målet med detta är att reducera den slutliga energianvändningen till 50 % och balansera eltillförseln i framtiden. LÄS MER

 3. 3. Ett niche partis påverkan på mainstream partier i den svenska miljöpolitiken - En jämförande studie av Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiets miljöpolitik

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kristina Plasgård; Josefin Eriksen; [2018]
  Nyckelord :mainstream partier niche partier Socialdemokraterna Moderaterna Miljöpartiet Meguid; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen har som ambition att undersöka ifall bildandet av Miljöpartiet och deras intåg i Sveriges riksdag har orsakat förändringar i Socialdemokraterna och Moderaternas miljöpolitik. Uppsatsen fokusera på hur Socialdemokraterna och Moderaterna har valt att hantera miljöpartiet utifrån tre strategier utvecklade av forskaren Bonnie Meguid. LÄS MER

 4. 4. Local perceptions of changes in ecosystem services and climate : case study in Ecuadorean Sierra

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Anna Sundqvist; [2018]
  Nyckelord :traditional ecological knowledge; ecosystem services and goods; climate change;

  Sammanfattning : Anthropogenic-induced land-use and land-cover change is a threat to biodiversity and ecosystem services, and contribute to global climate warming. Forests are essential in the climate system and store a large part of the global carbon. LÄS MER

 5. 5. Politik eller Säkerhet? : Hur Säkerhetsrådet ramar in klimatfrågan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jakob Sundin; [2018]
  Nyckelord :securitization; securitisation; securitised; securitized; securitizing; securitising; climate; change; environment; environmental; security; council; united; nations; un; unsc; framing; frames; frame; säkerhetisering; säkerhetiseringsteori; säkerhetiseringsteorin; säkerhet; säkerhetsrådet; fn; förenta; nationerna; inramning; ramar; politisering; politik; parisavtalet; agenda; 2030; klimatfrågan; klimatförändringar; klimathot; klimathotet; klimatpolitik; klimatproblem; miljöproblem; miljöfrågan; miljöförändringar; miljöpolitik;

  Sammanfattning : Många frågor har gått från att inte handla om politik till att bli politiserade, men det finns ytterligare ett steg – när en fråga blir så brådskande och hotande att den anses vara för viktig för att lämnas åt politiker, så har den blivit säkerhetiserad. En av de mest debatterade frågorna på senare år har varit klimatförändringar, särskilt efter Agenda 2030 och Parisavtalet antogs. LÄS MER