Sökning: "Miljöproblem i USA"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Miljöproblem i USA.

 1. 1. Framtiden avgörs idag – inte imorgon : En litteraturstudie kring hur elever uppfattar de ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna av hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Daniéla Melin; Khadra Ismail; [2018]
  Nyckelord :Sustainable Development; Education for sustainable development; ESD; SD; Future; School; Primary School; Elementary school; Environmental ethics; Anxiety; Ecophobia; History; Hållbar utveckling; Utbildning för hållbar utveckling; Framtid; Skola; Grundskola; Mellanstadiet; Miljöproblem; Miljöetik; Ångest; Historia;

  Sammanfattning : Syftet med följande litteraturstudie är att belysa hur elever i förskolan till årskurs sex förhåller sig till hållbar utveckling. Litteraturstudien ger en presentation kring elevers synsätt på de tre dimensionerna inom hållbar utveckling. LÄS MER

 2. 2. Geochemical Investigation of Arsenic in Drinking Water Sources in Proximity of Gold Mining Areas within the Lake Victoria Basin, in Northern Tanzania

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Enrico Lucca; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Access to safe drinking water is a challenge for rural communities in many developing countries. Drinking contaminated water endangers human health and impairs social and economic development. Arsenic (As) is a metalloid widely distributed into the environment and is highly toxic in its trivalent inorganic form. LÄS MER

 3. 3. Organizing for value creation : a corporate perspective on urban farming

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Sofie Engberg; [2012]
  Nyckelord :hybrid organisations; local food production; Plantagon; sustainable city development; the triple bottom line; urban agriculture; urban farming; value creation;

  Sammanfattning : In the year 1800, about 5 % of the world population lived in cities (World Wide Fund for Nature, 2012, 3). Today that number is about 70 % in Europe and North America, and in 2050 it is expected to be 86 % in the developed world and 67 % in the developing world (www, UN, 2009). In addition, the global population is expected to increase with 2. LÄS MER

 4. 4. Munksjöbron från vision till : Bridge over troubled water

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Statsvetenskap

  Författare :Albert Küller; [2008]
  Nyckelord :Statsvetenskap; Stadsplanering; Jönköping; Advocacy coalition framework; acf;

  Sammanfattning : I Jönköpings kommun har stora utvecklings- och ombyggnadsarbeten pågått under ett an-tal år. En av de största förändringarna är en bro som byggdes över Munksjön och stod fär-dig under år 2006. Bron kan ses som en katalysator för flera andra projekt som har löpt pa-rallellt med broprojektet. LÄS MER

 5. 5. Projektering av en etanolfermenteringsanläggning i pilotskala med Biostilteknologi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för kemi

  Författare :Veronica Sundberg; [2007]
  Nyckelord :Etanol;

  Sammanfattning : AbstractThis degree thesis was made in cooperation with Chematur Engineering in Karlskoga.Many of the environmental issues of today are a result of the motor traffic. Consumption of fossil fuels harms our environmental through formation of carbon dioxide and other greenhouse gases. LÄS MER