Sökning: "Miljöproblem undersökning"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Miljöproblem undersökning.

 1. 1. Miljöundervisningstraditioner i teknikläroboken : tillbaka till miljöundervisningens begynnelse…?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Sadrudina Smajlagic; [2019]
  Nyckelord :environmental education; teaching traditions in environmental education; sustainable development; content analysis; technology optimism; technology; textbook; miljöundervisning; miljöundervisningstraditioner; hållbar utveckling; innehållsanalys; teknikoptimism; teknik; lärobok;

  Sammanfattning : Klimatförändringar och miljöproblem har alltmer blivit synliga på kontinenter och hav, men även i samhällsdebatter och media. Därav har media haft en påtaglig roll för rådande miljöskildring och miljösyn. LÄS MER

 2. 2. A new business model strategy to improve shared mobility services : A case study on Sweden

  Master-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Zineb Aneflouss; [2018]
  Nyckelord :Shared mobility; Carpooling; Car-sharing; Shared mobility services; features; Business model; Delad mobilitet; bilpoolning; bildelning; Delad mobilitetstjänster; Funktioner; Affärsmodell.;

  Sammanfattning : It is widely recognized that the world’s over-reliance on transportation contributes to many environmental problems, especially in urban areas. Sustainable  mobility is a solution and an important dimension of a Smart City. LÄS MER

 3. 3. Mikroplaster i jord och sediment – utveckling av metodför provbehandling och analys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :William Thuné; [2018]
  Nyckelord :Mikroplast; jord; sediment; stereomikroskop; SEM; SEM; hållbar utveckling; provbehandling; analys;

  Sammanfattning : Fenomenet mikroplaster har på senare tid blivit allt mer uppmärksammat i jord och sediment, varje dag kommer nya artiklar om mikroplasternas förekomst eller verkan. Intresset har ökat markant för mikroskopiska skräppartiklar i miljön. Mikroplast definieras som plastpartiklar mindre än 5 mm. LÄS MER

 4. 4. Spridningen av gummigranulat från konstgräsplaner. - En undersökning av Aggarpsvallen i Svedala kommun

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Felicia Svantesson; [2017]
  Nyckelord :Artificial Football fields; rubber granulate; micro plastic dispersion; water; oceans.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The use of artificial football fields has increased drastically in Sweden since a few years back. Moreover, approximately hundred new fields are created each year. The infill material, consisting of rubber granulate made of old tires, are classified as the second largest source of micro-plastic dispersion to the oceans. LÄS MER

 5. 5. Geochemical Investigation of Arsenic in Drinking Water Sources in Proximity of Gold Mining Areas within the Lake Victoria Basin, in Northern Tanzania

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Enrico Lucca; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Access to safe drinking water is a challenge for rural communities in many developing countries. Drinking contaminated water endangers human health and impairs social and economic development. Arsenic (As) is a metalloid widely distributed into the environment and is highly toxic in its trivalent inorganic form. LÄS MER