Sökning: "Miljöproblem undersökning"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Miljöproblem undersökning.

 1. 1. Miljöundervisningstraditioner i teknikläroboken : tillbaka till miljöundervisningens begynnelse…?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Sadrudina Smajlagic; [2019]
  Nyckelord :environmental education; teaching traditions in environmental education; sustainable development; content analysis; technology optimism; technology; textbook; miljöundervisning; miljöundervisningstraditioner; hållbar utveckling; innehållsanalys; teknikoptimism; teknik; lärobok;

  Sammanfattning : Klimatförändringar och miljöproblem har alltmer blivit synliga på kontinenter och hav, men även i samhällsdebatter och media. Därav har media haft en påtaglig roll för rådande miljöskildring och miljösyn. LÄS MER

 2. 2. Weed Seed Bank Assessment in Organic Crop Rotations : Comparing the weed suppression effect from intercropping field pea and spring barley, with sole cropping and black fallow

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Harald Helgesson; [2019]
  Nyckelord :weed management; crop competitive ability; black fallow; organic crop production; Pisum sativum; Hordeum vulgare; Avena sativa;

  Sammanfattning : In the urge to mitigate the negative impact of weeds, like reduced yields, both agricultural and horticultural production have heavily relied on herbicides for weed control. This has led to vast environmental problems like human health risks and negative impact on biodiversity. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av förslag till en hållbarhetsutbildning för anställda vid ett pappersbruk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Ewa Hörnlund; [2019]
  Nyckelord :environmental education; adult education; Education for Sustainable Development; sustainability competences; e-learning; transformative learning; paper mill; forestry; miljöundervisning; vuxenutbildning; lärande och hållbar utveckling; hållbarhetskompetenser; e-utbildning; transformativt lärande; pappersbruk; skogsindustrin;

  Sammanfattning : SCA, Sveriges Cellulosa AB, är Europas största privata skogsägare med flera verksamheter belägna i norra Sverige. Ortvikens pappersbruk är en av SCA:s verksamheter och är ett pappersbruk som tillverkar bestruket och obestruket tryckpapper från mekanisk massa. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av kursmoment för kemiundervisning : En undersökning av gymnasieelevers kunskapsutveckling i samband med lärandeaktiviteter rörande kemisk analys och hållbar utveckling

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Evelina Svedin; [2019]
  Nyckelord :Course components; Scientific Literacy; ”SSI” Socio-scientific issues ; sustainable development; chemical analysis; didactical model; application of discourse.; Undervisningsmoment; Scientific Literacy; ”SNI” Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll ; hållbar utveckling; kemisk analys; didaktisk modell; diskurstillämpning.;

  Sammanfattning : I denna undersökning studerades en grupp gymnasieelevers kunskapsutveckling i samband med ett kursmoment, bestående av fyra olika delmoment, som konstruerades som en del av denna undersökning. Eleverna som deltog i undersökningen går för tillfället i årkurs 1 på Naturvetenskapsprogrammet och den kurs som eleverna läste och som kursmomentet genomfördes i var kemi 1. LÄS MER

 5. 5. Gapet mellan unga flygresenärers miljöattityder och deras resebeteenden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Solin Hamarashid; Mattias Danielsson; [2019]
  Nyckelord :Attityd-beteende gap; gröna konsumenter; flygresenärer; konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Vi lever idag i en allt mer globaliserad värld där människor reser mer än någonsin. Svenska flygresenärer släpper ut fem gånger mer koldioxid jämfört med andra världsmedborgare. Trots en bra kännedom om miljöproblem bland individer och ett ökat intresse för grönare produkter reflekteras det inte från konsumenternas livsstil. LÄS MER