Sökning: "Miljörätt"

Visar resultat 1 - 5 av 302 uppsatser innehållade ordet Miljörätt.

 1. 1. Att klaga för klimatet : En funktionsanalys av klagorätten i miljöbalkens 16 kap. 13 § och dess intersekt-ion med den EU-rättsliga tolkningen av Århuskonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ville Huhmarniemi Elfving; [2022]
  Nyckelord :miljörätt århuskonventionen lindblom förvaltningsprocessrätt eu;

  Sammanfattning : The number of climate litigations brought to court by non-governmental organ-izations promoting environmental protection have increased. In Sweden such organizations can challenge the decisions of public authorities through chapter 16 section 13 of the environmental code. The implementation of art. 9(2) and art. LÄS MER

 2. 2. Bland granar och grannar : Ansvar och risk för granbarkborreangrepp i skog

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lovisa Helmius; [2022]
  Nyckelord :spruce bark beetle; Ips typographus; environmental damage; forest pests; pest control; pests of plants; environmental law; law on damages; neighbour law; biological diversity; granbarkborre; Ips typographus; miljöskadestånd; insektshärjning; skadeinsekt; växtskadegörare; miljörätt; skadeståndsrätt; grannelagsrätt; skogsskada; skogsskydd; växtskydd; biologisk mångfald;

  Sammanfattning : This thesis discusses the responsibility of and risk for infestations of spruce bark beetle. The spruce bark beetle, Ips typographus, is a natural part of the Swedish forest ecosystem but causes severe financial damage in forestry. Since 2018, the spruce bark beetle infestations have been substantial in Sweden. LÄS MER

 3. 3. En analys av klimaträtten : Om Sveriges skyldighet att minska växthusgasutsläpp och införandet av en utsläppsbudget

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofi Marklew; [2022]
  Nyckelord :klimaträtt; klimatpolitiska ramverket; klimatlag; klimatlagen; Parisavtalet; UNFCCC; utsläppsbudget;

  Sammanfattning : Ämnet för denna uppsats är Sveriges skyldighet att minska växthusgasutsläpp enligt internationell rätt, EU-rätt och generella principer inom internationell miljörätt. Uppsatsen skrivs med en rättsanalytisk metod. Klimatförändringen har en stark internationell prägel och kräver därför internationellt samarbete. LÄS MER

 4. 4. Miljö- och förvaltningsrättsligabestämmelser - Effektiva tillsammans? : I ljuset av den kommunala operativa miljötillsynen över enskilda (små) avlopp

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Josefin Sundin; [2022]
  Nyckelord :Miljörätt; Förvaltningsrätt; enskilda avlopp; operativ tillsyn; kommunal tillsyn; ramvattendirektivet; miljöbalken;

  Sammanfattning : Water is one of our most important natural resources and access to clean water is a matter forboth current and future generations. During the past decades, overexploitation, pollution, andclimate change has led to serious consequences in the water section around the world. LÄS MER

 5. 5. Repowering av vindkraftverk - Sätter lagstiftningen käppar i hjulet för en del av Sveriges klimatmål avseende förnybar energi

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kimberly Edman; [2021-02-17]
  Nyckelord :Miljörätt; Repowering; Uppgradering; Generationsbyte; Vindkraft; Förnybartdirektivet; Klimatmål; Förnybar energi; Tillståndsförfarande; Tillståndsprocess;

  Sammanfattning : Vindkraft har en viktig roll för möjligheterna att uppfylla Sveriges klimatmål avseende förnybar energi. Samtidigt som den tekniska utvecklingen på området har gått oerhört snabbt, börjar en del vindkraftverk bli föråldrade. LÄS MER