Sökning: "Miljörättvisa"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet Miljörättvisa.

 1. 1. Grönt och skönt - för alla? En jämförande studie över distribueringen av urban grönska i Göteborgs stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Anna Lilja; Douglas Nilsson; [2021-08-13]
  Nyckelord :Detaljplanering; Urban grönska; Miljörättvisa; Grön infrastruktur; Grönplanering; Göteborg; detail planning; urban green; environmental justice; green infrastructure; green planning; Gothenburg;

  Sammanfattning : This essay aims to study how Urban Green is implemented in the detailed developmentplanning, and however this differs in areas with low contra high socioeconomic prerequisites.The topic of environmental injustice has long been overlooked, especially in the swedishplanning practice. LÄS MER

 2. 2. Hållbar utveckling för vem?: En studie av Skogsupprorets förståelse av konflikten mellan samer och skogsindustrin i Sveriges hållbara omställning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Saga Pilblad Hjerpe; [2021-07-09]
  Nyckelord :grön kolonialism; hållbar omställning; kapacitetsrättvisa; markanvändningskonflikt; motståndsrörelse; samer; samisk miljörättvisa; skogsbruk;

  Sammanfattning : Sverige ställer just nu om till en hållbar utveckling där ingen ska lämnas utanför. På grund av omställningen har utvinning av naturresurser i Sápmi ökat. Skogsråvaror har en betydande roll i omställningen, vilket medfört att befintliga markanvändningskonflikter mellan samer och skogsindustrin har intensifierats. LÄS MER

 3. 3. “Det är inte gulligt att barn behöver kämpa för sin rätt till framtida civilisation och överlevnad” : En kvalitativ studie om miljöaktivism och dess uttryck.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Moa Mellkvist; [2021]
  Nyckelord :Miljöaktivism; uttryck; miljörättvisa; framing;

  Sammanfattning : Miljödebatten har blivit en global fråga som i dagens samhälle är oundviklig att inte ta del av. Redan under Sveriges 1960-tal och 1970-tal började människor engagera sig aktivt för att bedriva samhällsförändring i syfte att bevara miljön. LÄS MER

 4. 4. Vad är det (klimat)frågan om? : En diskursanalys av Sveriges klimatpolitiska handlingsplan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Karestrand; [2021]
  Nyckelord :Climate policy; discourse analysis; ecological modernization; securitization; environmental justice; Klimatpolicy; diskursanalys; ekologisk modernisering; säkerhetisering; miljörättvisa;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att klarlägga de diskurser som förekommer i Sveriges klimatpolitiska handlingsplan 2019/2020, i relation till perspektiven ekologisk modernisering, säkerhetisering och miljörättvisa. Genom en kritisk diskursanalys påvisas att handlingsplanen, som antas vara en produkt av de diskurser som förekommer i det svenska politiska samtalet generellt, i hög grad reproducerar en diskurs om ekologisk modernisering. LÄS MER

 5. 5. Hantering av klimatrisker i miljökonsekvensbeskrivningar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Erika Lukkarila; [2021]
  Nyckelord :Miljökonsekvensbeskrivning; klimatförändringar; risk; politisk ekologi; miljörättvisa;

  Sammanfattning : Climate change and its risks are important aspects in the work for sustainable development. This is to protect the current and future generations from climate change’s negative consequence. Sustainable development forms a pillar in the Swedish Environmental Code. LÄS MER