Sökning: "Miljörapportering"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Miljörapportering.

 1. 1. Hur kommuniceras miljöaspekter i hållbarhetsrapporter före och efter införandet av Sveriges rapporteringskrav?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olivia Hellgren; Beatrice Skoogh; [2019-02-26]
  Nyckelord :Miljörapportering; Impression management; legitimitet; hållbarhetsrapport Diskurs; energibranschen;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I media kan vi identifiera en miljödiskurs som för energibranschen tar sig uttryck i en oro kring framtiden och den klimatpåverkan branschen bidrar med. I december 2016 kom en ny lagreglering som fastställde att stora företag måste hållbarhetsredovisa. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsredovisning - Den nya lagens effekt : En kvantitativ studie på svenska börsnoterade bolag

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emma Linjamaa Isaksson; Frida Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dagens miljöproblem är en fråga som bekymrar många och människans negativa påverkan på jorden går inte att missa. Med en ökande temperaturförändring så måste vi göra en förändring i samhället. Men vad tar företagen för ansvar i detta? Svaret är bland annat hållbarhetsredovisning. LÄS MER

 3. 3. Hållbar avgränsning i tid och rum : En studie av hur företag förhåller sig till den traditionella redovisningens postulat redovisningsenhet och redovisningsperiod vid avgränsningen av miljörapporter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Hanna Bergström; Julia Medelberg; [2016]
  Nyckelord :miljö; miljörapportering; hållbarhet; hållbarhetsrapportering; postulat; avgränsning; redovisningsenhet; redovisningsperiod;

  Sammanfattning : Miljörapportering är en allt mer vanligt förekommande företeelse bland företag världen över. Fenomenet är ett resultat av en ökad medvetenhet kring vad hållbarhet är och vad som krävs för att uppnå det. LÄS MER

 4. 4. Relationen mellan mångfald, miljörapportering och medieexponering

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Linnéa Eriksson; Therese Svensk; [2016]
  Nyckelord :Board of Directors; Diversity; Corporate Environmental Disclosure CED ; Media Exposure; Bolagsstyrelse; CED-rapportering; Medieexponering; Mångfald;

  Sammanfattning : Globalt pågår debatter kring mångfald inom ledningsgrupper. Forskare på området är hittills inte överens om de effekter som mångfald inom affärsvärlden medför, ändå finns starka åsikter kring hur en ledningsgrupp bör utformas utifrån kön, ålder, utbildning och etnicitet. LÄS MER

 5. 5. Företags rapportering av koldioxidutsläpp : En studie av hur andelen kvinnor och oberoende styrelseledamöter i bolagsstyrelserna påverkar företagens benägenhet att rapportera koldioxidutsläpp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Adam Granqvist; Mikael Magnusson; [2016]
  Nyckelord :Carbon reporting; women; independent; CDP; CO2; CO2omfarel; Koldioxidrapportering; kvinnor; oberoende; CDP; CO2; CO2omfarel;

  Sammanfattning : Syfte: Miljörapportering har blivit vanligare eftersom människor i allmänhet har blivit mer miljömedvetna. Trots detta saknas det till stor del lagstiftning i Sverige inom detta område. Koldioxid är den växthusgas som orsakar 70 % av växthuseffekten vilken är ett globalt och långvarigt miljöproblem. LÄS MER