Sökning: "Miljövänliga attityder"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Miljövänliga attityder.

 1. 1. Klimatundervisning i skolans tidiga år för miljövänliga attityder och beteenden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Matilda Forss; Li Friberg; [2022]
  Nyckelord :Klimatförändringar; Klimatundervisning; Klimatångest; Miljövänliga attityder; Skolans tidiga år;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt syftar till att undersöka hur klimatundervisning i skolans tidiga år kan utformas för att bidra till miljövänliga attityder och beteenden i klimatundervisning. Arbetet behandlar även hur lärare kan minska klimatångest hos elever i klimatundervisning. LÄS MER

 2. 2. Konsumenters attityder till flygbolagens ökade kommunikation om sin miljövänlighet : En kvalitativ fallstudie om konsumenters attityder till Scandinavian Airlines ökade kommunikation om sin miljövänlighet samt varför konsumenterna har dessa attityder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Louise Forssell; Elin Torpman; [2021]
  Nyckelord :Miljövänlighet; attityd; konsument; Scandinavian Airlines; koldioxidkompensation;

  Sammanfattning : Eftersom flygbolag bidrar till störst klimatförändringar genom koldioxidutsläpp, ställer konsumenter ökade krav på flygbolagens reducering av miljöpåverkan. Detta har resulterat i att flygbolag ökat sin kommunikation om sin miljövänlighet, för att framstå som miljövänliga inför konsumenterna. LÄS MER

 3. 3. “Grönmattning” på konsumentmarknader : en fallstudie av hur konsumenters attityder och köpbeteenden påverkas av marknadsföring med miljö- och hållbarhetsbudskap

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Nicole Chidiac; Malin Olsson; [2021]
  Nyckelord :greenwashing; grönmattning; reklamtrötthet; grön marknadsföring; hållbar marknadskommunikation; Herzbergs tvåfaktorsteori;

  Sammanfattning : I en alltmer digitaliserad värld, med en ökad användning av grön marknadsföring via sociala plattform, har detta i samband med en växande oro för klimatförändringarna lett till en större medvetenhet och ett ökat intresse för miljövänliga produkter bland konsumenter. I och med detta uppmärksammas ett nytt framväxande fenomen av reklamtrötthet för reklam med miljö– och klimatanspråk, även benämnt som “grönmattning”. LÄS MER

 4. 4. Grön Fast Fashion? : En kvalitativ studie om hur millenniegenerationen uppfattar fast fashion-industrins omställning mot hållbara varumärken

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Hanna Malm; Anna Olausson; [2021]
  Nyckelord :Fast fashion; Hållbarhet; Miljö; Varumärke; Rebranding; Konsumentbeteende; Millenniegenerationen; Varumärkesidentitet och rykte.;

  Sammanfattning : Kunder har blivit allt mer miljövänliga, vilket påverkar handeln. Fast fashion företag har tidigare enbart fokuserat på att tillfredsställa kunder med kläder som följer korta trender och har ett lågt pris. I takt med att kundernas kunskap har ökat kring hållbarhet, ställer kunderna också högre krav på fast fashion företag. LÄS MER

 5. 5. Miljövänliga och miljömärkta skönhetsprodukter - bryr vi oss? En kvalitativ studie om kvinnliga konsumenters attityder gentemot miljömärkta och miljövänliga skönhetsprodukter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellen Lindeblad; Malin Rittgård; [2020-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER