Sökning: "Miljonprogramet"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Miljonprogramet.

 1. 1. Invändig eller Utvändig tilläggsisolering av ett flerbostadshus- LCC analys av optimal isoleringstjocklekar : Fallstudie på Sicksackvägen 39 i Gävle

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Mohamed Dahir; [2017]
  Nyckelord :Energieffektivisering; LCC; Flerbostadshus; Miljonprogramet;

  Sammanfattning : Stadsdelen Sätra som ligger 3 km norr om Gävle centrum uppfördes undermiljonprogrammet mellan 1960-1974. Det är enkelt och ta sig till och från Sätramed både fordon, cykel och till fots. LÄS MER

 2. 2. Energieffektivisering - av miljonprogramet (Drottninghög)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur

  Författare :Björn Liivo; Egil Jansson; [2010]
  Nyckelord :energieffektivisering; miljonprogrammet; tilläggsisolering; pir; thermoreflekt; drottninghög; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Many houses of the “miljonprogrammet” is now facing a major improvement need, and not least in terms of energy improvement, Drottninghög in Helsingborg is one such area. It is a houses from Drottninghög that is used as an example in this report. The energy improvements addressed in this report is mainly concerning construction improvements. LÄS MER