Sökning: "Miljonprogrammet"

Visar resultat 1 - 5 av 331 uppsatser innehållade ordet Miljonprogrammet.

 1. 1. Miljonprogrammet : Behovet då och idag

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Martin Säl; [2022]
  Nyckelord :miljonprogrammet; bostadsbestånd; befolkning; rekordåren; tillväxt; trångboddhet; bostadsstandard; miljöcertifieringar; miljömål; bostadsbehov; social housing; marknadshyra;

  Sammanfattning : Miljonprogrammet är benämningen på ett statligt stöttat konstruktionsmål om 1 miljon bostäder på 10 år, under perioden 1965-1975. Innan miljonprogrammet upplevdes en kraftig befolkningstillväxt till följd av så kallade babybooms och hög arbetskraftsinvandring, en stor bostadsbrist, en låg standard på bostäder där många hushåll saknade utrustning som anses basal idag, en kraftig ekonomisk tillväxt med ökade realinkomster som ökade efterfrågan på bättre och rymligare boenden samt ett utbrett problem med trångboddhet. LÄS MER

 2. 2. Värderingar och ideal i planering och gestaltning av utemiljöer vid nyanläggning av stadsdelar – nu och då : en jämförelse av miljonprogrammets och dagens landskapsarkitekturs värderingar och ideal vid anläggning av stadsdelarna Gottsunda och Rosendal i Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Albert Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Miljonprogrammet; modern stadsplanering; värderingar; ideal; jämförelse;

  Sammanfattning : Behovet av bostäder kommer och går och har krävt och kräver nybyggnation vilket i sin tur kräver nya utemiljöer för de boende. Två tider av bostadsunderskott är miljonprogrammet som bemötts med kritik och samtiden som inte heller påstås vara felfri. LÄS MER

 3. 3. Stora sällskapet : Fragment av och för Bredäng, en offentlig installation

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Mårten Jensen; [2022]
  Nyckelord :Bredäng; Sätraskogen; design; offentliga rummet; offentliga möbler; senmodernism; arkitektur; stadsdel; stadsplanering; geografi; kulturarv; filosofi; fenomenologi; perception; rekreation; demokrati; miljonprogrammet; hållbar utveckling; material; tekniker; betong; furu; bänk; installation; social infrastruktur; möten;

  Sammanfattning : Torg, parker och stråk är platser som ofta ses som något gemensamt, en viktig del av det offentli- ga rummet, en skådeplats för diverse yttringar och därmed en fungerande demokrati. Offentliga rum och dess möbler är viktiga för ett stadsdels välmående, som en egen kategori av artefakter som berättar om stadsdelens historia och samtid. LÄS MER

 4. 4. Energieffektivisering av flerbostadshus från miljonprogrammet : Beräkningsresultat för åtgärder som minskar värmeförlusterna för ett lamellhus från 1969 i Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Hiyab Berhane; [2022]
  Nyckelord :Energieffektivisering; 3-glasfönster; FTX-system; flerbostadshus; miljonprogrammen; värmeförluster; passiv värme;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this degree project is to study the energy performance of the apartment building located in Tensta.  This study will propose methods for energy efficiency by calculating the building's need for active heating in its existing condition and then studying and comparing different methods for energy efficiency. LÄS MER

 5. 5. Social infrastruktur och upplevd trygghet i utsatta områden - En fallstudie över Skäggetorp, Linköping

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Loch Sophie; [2022]
  Nyckelord :social infrastruktur; utsatta områden; fysisk planering; infrastruktur;

  Sammanfattning : I Sverige finns det idag 61 områden som anses vara utsatta eller särskilt utsatta på den nivån att polisen har svårigheter att genomföra sitt arbete. Stadsdelen Skäggetorp i Linköping är ett av dessa områden. LÄS MER